Znak Politechniki Warszawskiej

Naukowcy zajmujący się geoinformacją łączą siły

Za nami pierwsze po powołaniu pełnego składu posiedzenie Rady Naukowej Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych. Liderem sieci jest Politechnika Warszawska. 

Zdjęcie z posiedzenia Rady Naukowej Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych

Sieć tworzą 24 jednostki badawcze, fot. Wydział GiK PW

Sieć jest dobrowolnym związkiem podmiotów (sygnatariuszy umowy), zainteresowanych koordynacją badań naukowych, w tym optymalizacji wykorzystania infrastruktury naukowej w zakresie obszaru badawczego „nauki geoinformacyjne”/”nauki o geoinformacji” (GIScience). Umowę w 2020 roku podpisały 24 jednostki badawcze z całego kraju. Inicjatorem utworzenia sieci był Wydział Geodezji i Kartografii PW. 

Wśród celów utworzenia sieci wymieniono m.in. efektywne wykorzystanie posiadanej przez strony umowy infrastruktury badawczej, w tym infrastruktury informatycznej Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych tworzonego przez Politechnikę Warszawską. 

W Radzie Naukowej sieci zasiadają dwaj naukowcy z naszej Uczelni, z Wydziału Geodezji i Kartografii: dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni (Przewodniczący Rady) oraz dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni.

W związku z pandemią pierwsze posiedzenie Rady, które odbyło się 25 lutego 2021 roku, zostało zorganizowane w formie zdalnej, na platformie MS Teams. Umówiono kwestie formalne i wymieniono się informacjami o projektach istotnych dla działania sieci, a mgr inż. Kamil Choromański z Wydziału Geodezji i Kartografii PW zaprezentował nowoczesne technologie pracy z danymi geoprzestrzennymi w chmurze obliczeniowej (ze szczególnym uwzględnieniem technologii konteneryzacji).

Więcej informacji o spotkaniu na stronie Wydziału GiK PW