Znak Politechniki Warszawskiej

Nagrody i wyróżnienia w konkursie Innowator Mazowsza

Dr inż. Małgorzata Wolska-Pietkiewicz z Wydziału Chemicznego PW zajęła drugie miejsce w XII edycji konkursu Innowator Mazowsza w kategorii Innowacyjny Naukowiec. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała dr inż. Małgorzata Głuszek, również z naszego Wydziału Chemicznego. Nagroda specjalna, przyznawana przez Politechnikę Warszawską, trafiła do dr. inż. Dawida Kuchty z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

Logo konkursu Innowator Mazowsza

Dr inż. Małgorzata Wolska-Pietkiewicz została nagrodzona za pracę doktorską pt. „Alkilocynkowe pochodne związków fosforoorganicznych: synteza, budowa i transformacje do nanokrystalicznego ZnO”.

Innowacyjność opracowanej przez dr Małgo­rzatę Wolską-Pietkiewicz metody metaloorganicznej stanowi możliwość „programowania” finalnych wła­ściwości nanomateriału. Jak uzyskać nanocząstki ZnO dostosowane do konkretnych potrzeb? To proste - odpowiednio zaprojektowany prekursor cynkoorganiczny poddajemy w sposób kontrolowany ekspozycji na powietrze atmosferyczne – i gotowe! Ponadto, możemy „programować” nanocząstki ZnO tak, aby tworzyły układy koloidalne, stabilne w środowisku wodnym oraz aby były niemal całkowicie nietoksyczne. Jest to znaczący postęp w porównaniu z powszechnie stosowanymi nieorganicznymi metodami syntezy, pozwalającymi jedynie na otrzymanie materiału bazowego, którego dostosowanie do konkretnych potrzeb jest procesem wieloetapowym i zazwyczaj mało skutecznym.

Dr inż. Małgorzacie Głuszek wyróżnienie przyznano za pracę doktorską pt. „Badania procesów fizykochemicznych zachodzących w płynach zagęszczanych ścinaniem stosowanych w materiałach do absorpcji energii”.

Dr inż. Dawid Kuchta za swój doktorat „Zastosowanie mikrofalowych tranzystorów GaN HEMT we wzmacniaczach mocy dla radarowych modułów N/O” otrzymał specjalną nagrodę, przyznawaną przez naszą Uczelnię – udział w programie preinkubacji prowadzonym przez Inkubator Innowacyjności PW.

– Wyniki pracy naukowej Pana Dawida z powodzeniem mogą być wykorzystane w zastosowaniach radiolokacyjnych oraz radiokomunikacyjnych – mówił prof. dr hab. inż. Adam Woźniak, Prorektor PW ds. Rozwoju. – Jestem przekonany, że udział w programie prowadzonym przez Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej pozwoli Panu Dawidowi na wykorzystanie swojej wiedzy w zastosowaniach służących ogółowi społeczeństwa.

Konkurs Innowator Mazowsza ma na celu wspieranie i promocję postaw proinnowacyjnych oraz zawiązywanie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i Samorządem Województwa Mazowieckiego.

W konkursie doceniane są nowe, innowacyjne rozwiązania, stosowane w przedsiębiorstwach, które wpływają na polepszenie organizacji pracy, przy jednoczesnej dbałości o kapitał ludzki oraz środowisko (kategoria Innowacyjna Firma). Doceniani są także młodzi naukowcy, których prace doktorskie są istotne dla rozwoju nauki w Polsce i na świecie (kategoria Innowacyjny Naukowiec).

Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Pełne wyniki konkursu

Więcej informacji o nagrodzonych