Znak Politechniki Warszawskiej

Katalog usług B+R na Politechnice Warszawskiej

Przedstawiamy katalog B+R Politechniki Warszawskiej, w którym zaprezentowano ofertę badawczą 133 zespołów badawczych PW. 

okładka katalogu

Fot. CZIiTT PW

Oferta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców: przedsiębiorców, instytucji publicznych, jednostek naukowych, a także wszystkich tych, którzy są zainteresowani współpracą i korzystaniem z potencjału badawczego oraz dorobku naukowego naszej Uczelni.

Publikacja stanowi serię prac Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii, poświęconych promocji potencjału B+R Politechniki Warszawskiej, mających na celu pogłębienie współpracy pomiędzy różnymi środowiskami.

Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem oraz nawiązania i zacieśniania współpracy