Znak Politechniki Warszawskiej

Centrum Studiów Zaawansowanych zaprasza na wykłady

Gmach Główny PW

Gmach Główny PW, fot. BPI

Oferta skierowana jest przede wszystkim do doktorantów i studentów naszej Uczelni, ale mogą skorzystać z niej również pracownicy naukowi z innych instytucji badawczych. Zapisy prowadzone są od 18 do 29 września 2017.

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej przygotowało ofertę wykładów na semestr zimowy 2017/2018.

Wykłady podstawowe:

  • "Równania różniczkowe: niezbędne narzędzie nauk przyrodniczych", prof. Jery Kijowski (CFT PAN)
  • "Czy geny są odpowiedziane za wszystko?", prof. Ewa Bartnik (UW)
  • "Uogólnione modele liniowe z pakietem R" dr hab. inż. Anna Dembińska (PW)
  • "Podstawy fotoniki", prof. Mirosław Karpierz (PW)
  • "Podstawy mechaniki kwantowej, prof. Franciszek Krok (PW)

Wykłady specjalne:

  • "Psychoprofilaktyka zniekształceń osobowości", dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu)
  • "Wiedza moralna w darwinowskim świecie", dr Adrian Kuźniar (UW)
  • "Biomimikra - inspiracje z natury", prof. Joanna Pijanowska (UW)
  • "Narzędzia i wyzwania dla współczesnych inżynierów" - seminarium wyjazdowe "Politechnika na fali!", prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz (W. EiTI PW), dr inż. Szymon Firląg (W. IL PW), dr inż. Wojciech Karwowski (W. IL PW), mgr inż. Kacper Wasilewski (W. IL PW), mgr inż. Krzysztof Anders (W. EiTI PW), mgr inż. Andrzej Piotrowski (W. IL PW)