Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Nasz naukowiec finalistą międzynarodowego konkursu

Opublikowano: 12.04.2021 10:33

Grafika informująca o konkursie

Dr inż. Kamil Załęgowski z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej znalazł się w finale XIX edycji konkursu CEMEX Förderpreis Beton Central Europe 2020. 

Politechnika Warszawska otrzymała prestiżowe wyróżnienie HR Excellence in Research

Opublikowano: 09.04.2021 13:34

Logo HR Excellence in Research

Wyróżnienie jest przyznawane przez Komisję Europejską w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R, nakierowanej na zwiększenie atrakcyjności warunków pracy, rozwoju kariery, mobilności, a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych.

Start-up z PW pracuje nad słomkami z fusów po kawie

Opublikowano: 25.03.2021 17:03

Zdjęcie parzenia kawy

Praktyczne, wygodne i przyjazne dla środowiska – to główne zalety słomek ze zużytych fusów kawowych. Pionierski na polskim rynku kawiarnianym pomysł chcą wdrożyć Starbucks Polska i EcoBean – spin-off wywodzący się z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Projekt MOGLiS – naukowe wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej

Opublikowano: 23.03.2021 14:40

Grafika przedstawiająca baterie

Coraz większe rozpowszechnienie pojazdów elektrycznych a także stale rosnące znaczenie odnawialnych źródeł energii stwarza potrzebę opracowania nowych, lekkich, bardziej pojemnych i wydajnych systemów magazynowania energii, wśród których dominują elektrochemiczne magazyny energii (ang. electrochemical energy storage, EES).

Międzynarodowy projekt na PW

Opublikowano: 23.03.2021 13:17

Logo konkursu sieci M-ERA.NET 2

Konsorcjum kierowane przez Politechnikę Warszawską otrzymało dofinansowanie w konkursie organizowanym przez międzynarodową sieć M-ERA.NET 2 wspierającą badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej.

Centralne Laboratorium Mechaniki i Budownictwa Filii PW w Płocku otwarte

Opublikowano: 22.03.2021 09:49

Plansza informująca o utworzeniu Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa w Płocku

Inwestycja ma pomóc w zwiększeniu potencjału badawczego i urynkowieniu działalności badawczo-rozwojowej w rejonie północnego Mazowsza.

„Trzy kwadranse z badawczą”

Opublikowano: 17.03.2021 16:17

Grafika informująca o podcaście

Podcast o projekcie IDUB na PW

Technologia z PW wykorzystana w serialu BBC America

Opublikowano: 12.03.2021 20:43

Kadr z serialu "The Watch"

Comixify – początkowo aplikacja do przekształcania filmów i zdjęć w komiks, obecnie również Platforma VFX wspierająca postprodukcję wideo, stworzona i rozwijana przez zespół związany z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej – pomogła w pracach nad serialem „The Watch” na podstawie książek Terry’ego Pratchetta. 

Ekogroszek nie jest ekologiczny – wyniki badań naukowców z PW

Opublikowano: 11.03.2021 14:53

Zdjęcie komina i unoszącego się dymu

Wielokrotnie przekroczone normy pyłu całkowitego w spalinach, znaczące przekroczenie stężeń tlenku węgla i tlenków azotu, emisja rakotwórczego benzo(a)pirenu – to główne wnioski z badań ekogroszku, które na zlecenie fundacji Client Earth Prawnicy dla Ziemi przeprowadził zespół dr. hab. inż. Artura Badydy, prof. uczelni z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Katalog usług B+R na Politechnice Warszawskiej

Opublikowano: 10.03.2021 12:11

okładka katalogu

Przedstawiamy katalog B+R Politechniki Warszawskiej, w którym zaprezentowano ofertę badawczą 133 zespołów badawczych PW. 

Nowy rozdział w rozwoju drogownictwa w Polsce

Opublikowano: 08.03.2021 13:56

Zdjęcie infrastruktury badawczej nowej Pracowni Zaawansowanych Badań Funkcjonalnych Mieszanek Mineralno-Asfaltowych na PW

Zakończyły się prace badawcze w ramach projektu „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych”. Otrzymane wyniki dowiodły, że opracowane koncepcje konstrukcji nawierzchni z wykorzystaniem asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA pozwalają budować trwalsze i tańsze drogi. W projekcie uczestniczyli naukowcy z Politechniki Warszawskiej. 

Naukowcy zajmujący się geoinformacją łączą siły

Opublikowano: 08.03.2021 13:14

Zdjęcie z posiedzenia Rady Naukowej Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych

Za nami pierwsze po powołaniu pełnego składu posiedzenie Rady Naukowej Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych. Liderem sieci jest Politechnika Warszawska. 

Publikacja współautorstwa naukowca z PW w „Nature Physics”

Opublikowano: 08.03.2021 12:37

Model kryształu Haldane'a

Artykuł „Odpowiedź topologiczna wywołana wzmocnieniem poprzez dostosowane oddziaływania dalekiego zasięgu” dr inż. Paweł Jung z Wydziału Fizyki PW miał okazję przygotować dzięki współpracy z zespołem prof. Demetriosa Christodoulidesa z University of Central Florida (USA) i prof. Mercedeh Khajavikhan z University of Southern California (USA) w ramach grantu naukowego Ministerstwa Edukacji i Nauki „Mobilność Plus”. W pracy po raz pierwszy zaimplementowano w fotonice model Haldane’a z 1988 r.

Nowatorski materiał kompozytowy

Opublikowano: 01.03.2021 11:08

Zdjęcie mgr. inż. Kamila Dydka

Wymagania dotyczące właściwości materiałów kompozytowych wykorzystywanych w przemyśle stale rosną. Firmy szukają choćby najmniejszych przewag, a pomagają im w tym naukowcy. Nad innowacyjnym rozwiązaniem, które może znaleźć zastosowanie w lotnictwie, energetyce wiatrowej, motoryzacji, a nawet w medycynie i w artykułach sportowych, pracuje mgr inż. Kamil Dydek – doktorant z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej wraz ze swoim zespołem.

Nagroda NATO dla badacza z Wydziału EiTI PW

Opublikowano: 26.02.2021 17:51

Dyplom SET Panel Early Career Award przyznany dr. hab. inż. Piotrowi Samczyńskiemu, prof. PW

Wyróżnienie SET Panel Early Career Award zostało przyznane dr. hab. inż. Piotrowi Samczyńskiemu, prof. uczelni.

PW-Sat2 zdeorbitował - koniec misji satelity naszych studentów

Opublikowano: 24.02.2021 10:04

Zdjęcie satelity PW-Sat2

Po 813 dniach 23 lutego 2021 r. PW-Sat2 uległ deorbitacji. Satelita całkowicie spłonął w atmosferze Ziemi. Ostatni sygnał został odebrany 14 minut po północy czasu polskiego.

Poznać materię i zrozumieć ewolucję Wszechświata

Opublikowano: 23.02.2021 16:47

Diagram fazowy chromodynamiki kwantowej

Dr hab. inż. Hanna Zbroszczyk, prof. uczelni z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej została laureatką konkursu SONATA BIS organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach projektu powstanie nowy zespół, który zajmie się badaniami z zakresu astrofizyki.

Współpraca Wydziału GiK i Głównego Urzędu Miar

Opublikowano: 22.02.2021 16:58

Zdjęcie z podpisania porozumienia o współpracy między Wydziałem Geodezji i Kartografii a Głównym Urzędem Miar

Uszczegółowienie i rozwijanie współpracy – to główny cel porozumienia, które 16 lutego 2021 roku podpisali przedstawiciele Głównego Urzędu Miar oraz Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Laureaci Nagród Ministra Edukacji i Nauki

Opublikowano: 19.02.2021 13:16

Grafika z Ministerstwa Edukacji i Nauki

Szesnaście osób z Politechniki Warszawskiej otrzymało Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej, a dwoje naukowców zostało uhonorowanych za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej. Laureatów poznaliśmy 19 lutego 2021 roku – w Dniu Nauki Polskiej podczas uroczystego spotkania online.

Dzień Nauki Polskiej

Opublikowano: 19.02.2021 11:09

Grafika na Dzień Nauki Polskiej

Niezwykłe osiągnięcia naukowców związanych z PW

Nasi studenci najlepsi w międzynarodowych zawodach

Opublikowano: 18.02.2021 11:48

Zdjęcie z zawodów Carolo-Cup@Home

Zespół z Koła Naukowego Robotyków (działa przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa) zajął pierwsze miejsce w Carolo-Cup@Home. Studenci PW i ich pojazd autonomiczny Selfie nie mieli sobie równych w kategorii Basic.

Nasza Uczelnia jest zaangażowana w projekt Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej

Opublikowano: 18.02.2021 10:23

Zdjęcie z laboratorium metrologii współrzędnościowej na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Cztery polskie uczelnie techniczne, w tym Politechnika Warszawska stworzą Narodową Sieć Metrologii Współrzędnościowej – naukową sieć i centrum badawcze światowej klasy.

Prestiżowy doktorat międzynarodowy we współpracy z L'Université De Liège

Opublikowano: 08.02.2021 08:58

Zdjęcie dr. inż. Piotra Prochonia

Dr inż. Piotr Prochoń z Wydziału Inżynierii Lądowej obronił prestiżowy podwójny doktorat. Stopień doktora uzyskał na Politechnice Warszawskiej oraz w belgijskim L'Université De Liège, gdzie odbył trzyletnie studia doktoranckie (2017-2020).

Bracia z PW zwycięzcami międzynarodowego konkursu dla start-upów

Opublikowano: 05.02.2021 10:27

Paweł i Krzysztof Paczuscy

Krzysztof i Paweł Paczuscy, student i absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, wygrali rywalizację Pitch&Bridge Canada, a ich start-up upmedic będzie miał szansę na ekspansję w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Nagrody za najlepsze prace dyplomowe z geodezji i kartografii

Opublikowano: 01.02.2021 16:23

Zdjęcie tachimetrów rozstawionych w Gmachu Głównym PW

Absolwenci Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej otrzymali trzy nagrody w najnowszej edycji konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich i Głównego Geodetę Kraju.