Znak Politechniki Warszawskiej

Zajęcia z piątku we wtorek

We wtorek 12 maja zajęcia odbędą się zgodnie z piątkowym planem zajęć.

We wtorek 12 maja zajęcia odbędą się zgodnie z piątkowym planem zajęć.

We wtorek 12 maja zajęcia odbędą się zgodnie z piątkowym planem zajęć.

Informacja zgodna z §1 ust. 4 pkt 2 Zarządzenia nr 25/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2019/2020.