Znak Politechniki Warszawskiej

W poszukiwaniu śladów przeszłości

Gdzie znajduje się Archiwum Związku Młodzieży Polskiej „Zet” – jednej z najważniejszych organizacji konspiracyjnych, działających pod zaborami? Wiarygodne źródła wskazują, że mogło zostać ukryte w Pałacu Staszica. Czy tak jest w istocie? Sprawdzą eksperci, m.in. dr Anna Lejzerowicz z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Pałac Staszica w Warszawie

30 stycznia 2020 roku w podziemiach Pałacu Staszica zostaną przeprowadzone badania geofizyczne, fot. harum, Wikipedia, domena publiczna

– Przeprowadzimy badania geofizyczne wytypowanych wcześniej pomieszczeń w podziemiach Pałacu Staszica – wyjaśnia dr Lejzerowicz. – Jest prawdopodobne, że właśnie tam zostało ukryte Archiwum „Zetu”. Zostanie do tego wykorzystana metoda georadarowa (ang. ground penetrating radar, GPR), która pozwala w szybki i bezinwazyjny sposób otrzymać dane geofizyczne o wysokiej rozdzielczości.

Metoda ta jest często wykorzystywana w inżynierii lądowej, geotechnice czy archeologii i znakomicie nadaje się do poszukiwania obiektów infrastruktury podziemnej (np. rury) czy też pustek w ścianach lub innych niejednorodności. Tak jest właśnie w przypadku badań pomieszczeń w Pałacu Staszica.

Zostaną one przeprowadzone 30 stycznia 2020 roku od godz. 9.00 przez dr Annę Lejzerowicz z Wydziału Inżynierii Lądowej PW oraz mgr inż. Małgorzatę Wutke z firmy TPA Sp. z o.o. – wspólne badania geofizyczne odbędą się w ramach porozumienia między Wydziałem Inżynierii Lądowej PW a TPA Sp. z o.o. o współpracy w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym.

Później tego samego dnia odbędzie się konferencja „Akcja na Kutscherę i tajemnice Pałacu Staszica” oraz spacer śladami akcji na Kutscherę. Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie imienia Bolesława Srockiego, Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni, Stowarzyszenie In gremio, Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, Zakład Działalności Pomocniczej PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Muzeum Gdańska i Arktour WHU.

Cały artykuł do przeczytania w cyklu Badania - Innowacje - Technologie>>>

W cyklu Badania - Innowacje - Technologie (BIT PW) publikujemy teksty o odkryciach i pomysłach pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej.

Artykuły z cyklu BIT PW są dostępne w dwóch wersjach językowych:

Zachęcamy osoby prowadzące innowacyjne badania do kontaktu z Biurem ds. Promocji i Informacji (Sekcją ds. Popularyzacji Nauki) w celu zgłaszania swoich projektów: