Opublikowano: 11.05.2021 13:01

Trwa nabór do programu POSTDOC PW

Wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej - to główny cel programu POSTDOC PW, realizowanego w ramach projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB).

Zdjęcie osoby siedzącej przy stole i pochylonej nad zeszytem

Termin składania wniosków w I naborze upływa 7 czerwca 2021 r. Kolejne nabory będą ogłaszane przez kierownika zespołu zarządzającego projektu IDUB w porozumieniu z Radami Naukowymi Centrów Badawczych Priorytetowych Obszarów Badawczych (w miarę dostępności środków).

Szczegółowe informacje na stronie poświęconej projektowi IDUB na PW.