Znak Politechniki Warszawskiej

Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantek i doktorantów - 2 edycja

Stypendia dla doktorantów

Grafika: UM Warszawy

Miasto stołeczne Warszawa uruchamia nabór do drugiej edycji programu stypendialnego m.st. Warszawy dla doktorantek i doktorantów uczelni warszawskich.

Stypendia przyznawane są młodym naukowcom, którzy zaproponują realizację projektu badawczego w jednym z obszarów wskazanych przez Urząd m.st. Warszawy. Wyniki pomyślnie zrealizowanych stypendialnych projektów badawczych znajdą zastosowanie w kształtowaniu polityk miejskich. Termin zgłaszania wniosków stypendialnych przypada na 8 lipca br.

Łączna maksymalna kwota stypendium to 30.000 zł. Okres przyznawania stypendium jest zależny od długości trwania projektu badawczego - maksymalnie do 12 miesięcy. Spotkania konsultacyjne dla osób zainteresowanych odbędą się w dniach 17 - 23 czerwca. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres naukowa@um.warszawa.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • mailowo: naukowa@um.warszawa.pl
  • telefonicznie: + 48 22 443 01 76 (pon.-pt. w godz. 8.00-16.00)

Lista obszarów badawczych znajduje się na stronie: www.um.warszawa.pl/SDD