Znak Politechniki Warszawskiej

Rozpoczynamy nabór wniosków do programu "Doktorat wdrożeniowy"

fot. KFF "Focus"

W związku z rozpoczęciem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego naboru w ramach IV edycji programu "Doktorat wdrożeniowy", Politechnika Warszawska ogłasza nabór aplikacji. Termin przyjmowania zgłoszeń przez Uczelnię mija 30 maja. 

Aby zgłoszenie zostało uwzględnione we wniosku, który będzie składała Uczelnia, kandydaci proszeni są o kontakt z wydziałowymi koordynatorami programu i zgłoszenie im chęci udziału, a po otrzymaniu informacji zwrotnej - przesłanie do nich wypełnionego formularza zgłoszeniowego. 

Formularz zgłoszeniowy, uwagi do jego wypełnienia (w tym najczęstsze powody odrzucania aplikacji przez MNiSW) oraz kontakty do wydziałowych koordynatorów są dostępne w zakładce Rekrutacja -> Szkoły Doktorskie -> Doktorat wdrożeniowy

Celem programu "Doktorat wdrożeniowy" jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach kształcenia w Szkołach Doktorskich oraz wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika Szkoły Doktorskiej we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą (lub innym podmiotem).