Znak Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska w rankingu CWUR

PW znalazła się na 686. miejscu (awans o 31 pozycji) w międzynarodowym rankingu CWUR (The Center for World University Ranking). Zajęliśmy piątą pozycję w kraju, przed nami sklasyfikowano trzy uczelnie oraz jeden instytut badawczy.

Zdjęcie Gmachu Głównego PW

W tegorocznym zestawieniu sklasyfikowano blisko 2 tysiące najlepszych uczelni i instytucji naukowych z całego świata, w tym 40 z Polski. Najlepsze uczelnie z naszego kraju to Uniwersytet Jagielloński (376. miejsce), Uniwersytet Warszawski (394. miejsce) i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (606. miejsce).

Politechnika Warszawska została dodatkowo sklasyfikowana na pozycji 351. w kryterium jakości edukacji. Jest to najlepszy wynik spośród polskich uczelni.

Ranking zdominowały uczelnie amerykańskie. W pierwszej dwudziestce jest ich aż 16. Trzy czołowe pozycje zajęły Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Stanford University.

CWUR tworzony jest w oparciu o cztery główne kryteria. Są to: jakość edukacji, zawodowe losy absolwentów (mierzone za pomocą liczby absolwentów na dyrektorskich stanowiskach w firmach o zasięgu globalnym), jakość wydziałów, działalność badawcza (mierzona za pomocą całkowitej liczby artykułów, liczby artykułów opublikowanych w najlepszych czasopismach, wpływu tych publikacji oraz liczby cytowań).

Pełne wyniki rankingu dostępne są na stronie CWUR