Znak Politechniki Warszawskiej

Podsumowanie konferencji „Klimatyzacja obiektów szpitalnych”

Współpraca środowiska medycznego i inżynierskiego ma olbrzymi wpływ na komfort i bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego. O najnowszych wynikach badań i rozwiązaniach technicznych z zakresu klimatyzacji obiektów szpitalnych można było usłyszeć podczas konferencji online zorganizowanej 26 marca przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Zdjęcie chirurgów w sali operacyjnej

fot. freepik/wavebreakmedia-micro

W wydarzeniu wzięło udział 486 uczestników, którzy mieli okazję wysłuchać prelekcji naukowców, projektantów i lekarzy czynnie związanych z kształtowaniem warunków środowiska wewnętrznego w szpitalach.

Prezentację otwierającą przedstawił dr n. med. Paweł Grzesiowski, przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. W swoim wystąpieniu omówił kwestie wpływu warunków pracy na bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19. Ekspert Naczelnej Izby lekarskiej zwrócił uwagę na aktualne zagrożenia epidemiologiczne w szpitalach, przedstawił statystyki zapadalności na zakażenia spowodowane hospitalizacją w ostatnich latach, a także czynniki sprzyjające transmisji patogenów w środowisku szpitalnym. Szczegółowo przeanalizował również wpływ poszczególnych elementów wpływających na wzrost ryzyka zakażenia miejsca operowanego i ich korelację z krotnością wymian powietrza w sali operacyjnej.

Dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. PW, Prodziekan ds. ogólnych i naukowych WIBHiIŚ przedstawiła przegląd najnowszej wiedzy naukowej w zakresie klimatyzacji sal operacyjnych i omówiła zarówno rozwój rozwiązań klimatyzacyjnych stosowanych w salach chorych, jak i parametry związane z elementami stosowanymi podczas operacji wpływającymi na poziom zakażeń miejsca operowanego. Zwróciła szczególną uwagę na konieczność edukacji wszystkich osób pracujących w szpitalach i odpowiedzialnych za tworzenie warunków środowiska wewnętrznego w zakresie wpływu wentylacji i klimatyzacji na bezpieczeństwo pacjentów i komfort pracy chirurgów oraz personelu medycznego.

Jednoczesne spojrzenie chirurga i projektanta systemów klimatyzacji przedstawił dr n. med. Maciej Matłok (I+med), który omówił podstawy prawne związane z projektowaniem sal operacyjnych oraz szczegółowo opisał parametry środowiska wewnętrznego, które wpływają na odczucia użytkowników pomieszczeń w szpitalach. Dr Johan Nordenadler opowiedział natomiast o procesie wyboru systemu wentylacji i decyzjach podejmowanych przy budowie Karolinska University Hospital, jednego z największych szpitali uniwersyteckich w Europie, z którym jest zawodowo związany. 

Perspektywę praktyka zaprezentował także mgr biol. Krzysztof Kacperski, starszy specjalista higieny i epidemiologii z Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, który przedstawił m.in. wyniki metaanalizy dotyczącej wpływu rodzaju nawiewu powietrza stosowanego w sali operacyjnej na częstość zakażenia rany operacyjnej w planowanych operacjach stawów kolanowego i biodrowego.

Dr Maciej Szczotko omówił szczegółowo proces oceny higienicznej wyrobów stosowanych do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Metody uzyskania odpowiedniej jakości powietrza za pomocą procesu sterylizacji powietrza w systemach klimatyzacyjnych obsługujących pomieszczenia służby zdrowia przedstawiła dr inż. Sylwia Szcześniak z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. 

Ismo Gronvall oraz Paweł Borowiecki z firmy Halton przedstawili prezentację dotyczącą perspektyw zastosowania modelowania CFD w prognozowaniu komfortu cieplnego i czystości mikrobiologicznej w sali operacyjnej w czasie zabiegu. Dr inż. Magdalena Młynarczyk (Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy) omówiła czynniki wpływające na izolacyjność cieplną odzieży, metody jej pomiaru, a także wyniki badań przeprowadzonych w komorze klimatycznej i za pomocą manekinów termicznych. Przedstawiła również własne badania dotyczące metod redukcji obciążenia cieplnego chirurgów i pozostałych członków zespołu medycznego.

Ostatnią prezentację przedstawił dr inż. Piotr Uścinowicz, który omówił wyniki prowadzonych przez siebie badań dotyczących warunków środowiska cieplnego w salach chorych. Badania jednoznacznie wskazują, że w salach chorych pacjenci narzekają na zbyt ciepłe warunki, jednocześnie metody stosowane do prognozowania odczuć cieplnych użytkowników (wskaźnik PMV) nie w pełni pasują do prognozowania odczuć osób chorych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Zdrowia oraz Naczelna Izba Lekarska i Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Druga edycja konferencji planowana jest na 25 marca 2022 r. Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie klimatyzacjawszpitalach.is.pw.edu.pl.