Znak Politechniki Warszawskiej

Pierwszy konkurs na granty badawcze Technologie Materiałowe-1

Rozpoczynamy nabór na pierwszy konkurs na granty badawcze Technologie Materiałowe-1 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Technologie Materiałowe (POB_TM).

fot. KFF "Focus"

Podstawowym celem grantów badawczych Technologie Materiałowe-1 jest wspieranie doskonałości naukowej PW i prowadzenia badań na najwyższym poziomie, umożliwiającym osiągniecie wskaźników zadeklarowanych w projekcie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB), do których w szczególności należą̨:

  1. publikacje artykułów w najwyżej punktowanych czasopismach naukowych (tj. czasopism z listy BG PW lub za min 140 pkt z listy MNiSzW),
  2. pozyskanie zewnętrznego finansowania badań w ramach projektów międzynarodowych,
  3. nawiązanie współpracy z wiodącymi zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi zakończone złożeniem wniosku badawczego w ramach współpracy międzynarodowej.

Szczegóły konkursu umieszczone są w Regulaminie Konkursu.  

Grant może mieć charakter indywidualny lub zespołowy.

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy.

Kierownikiem grantu może być pracownik zatrudniony w Politechnice Warszawskiej, jako podstawowym miejscu pracy.  Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o grant badawczy w ramach edycji Technologie Materiałowe-1.

Wniosek o grant, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu, składany jest tylko w wersji elektronicznej do Kierownika Centrum Badawczego POB Technologie Materiałowe, na adres e-mail: pob.materials@pw.edu.pl

Termin składania wniosków upływa 10 maja 2020 r.

Wnioski grantowe ocenia Rada Naukowa Centrum Badawczego POB Technologie Materiałowe.

Decyzja o przyznaniu finansowania zostanie podana 10 czerwca 2020 r.

Regulamin konkursu Technologie Materiałowe-1 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 55,40 kB)
Załącznik 1 (vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 4,05 MB)
Załącznik 2 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 19,63 kB)
Załącznik 3 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 47,56 kB)
Załącznik 4 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 39,85 kB)
Załącznik 5 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 33,27 kB)
Załącznik 6 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 31,04 kB)
Załącznik 7 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 31,42 kB)