Znak Politechniki Warszawskiej

Pierwsza na świecie platforma medyczna powstaje w Polsce

Konsorcjum Sages Sp. z. o. o. i Politechniki Warszawskiej podpisało w dniu 7 stycznia 2020 r. umowę z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, liderem projektu, na utworzenie otwartej platformy informacyjnej nazwanej Polska Platforma Medyczna (PPM).

fot. Tomasz Walów

fot. Tomasz Walów

Projekt jest realizowany ze środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC.02.03.01-00-0008/17-00). Jego celem jest wdrożenie oprogramowania wspierającego zarządzanie wiedzą i szerokim potencjałem badawczym oraz udostępnienie danych z obszaru medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia . Platforma będzie skupiała w jednym miejscu, rozproszone dotychczas, informacje o: medycznych publikacjach naukowych, realizowanych badaniach, uzyskanych patentach, posiadanym sprzęcie badawczym oraz profilach naukowców instytucji realizujących projekt, a w przyszłości wszystkich zainteresowanych współpracą instytucji.

fot. Tomasz Walów

Kluczową funkcją portalu będzie otwarty dostęp do publikacji i danych badawczych, co sprzyja szerokiemu dostępowi do wiedzy, przyczynia się lepszej promocji osiągnięć i pozyskiwaniu partnerów do dalszej współpracy, a także do szybszej komercjalizacji wyników badań naukowych.

Projekt realizuje osiem instytucji, w tym siedem uczelni oraz jeden instytut:
● Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – lider projektu,
● Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
● Gdański Uniwersytet Medyczny,
● Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
● Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
● Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
● Warszawski Uniwersytet Medyczny
● oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

fot. Tomasz Walów

Podpisana umowa przewiduje wdrożenie opracowanego w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej oprogramowania OMEGA-PSIR. Dotychczas oprogramowanie było wykorzystywane w 20 uniwersytetach i instytucjach naukowych w kraju. Wyjątkowość obecnie realizowanego projektu polega na równoczesnym uruchomieniu oprogramowania w 8 niezależnych lokalizacjach oraz utworzeniu dla nich platformy wspólnej, z którą będą mogły się integrować kolejne instytucje naukowe o podobnym profilu badawczym. Tego typu instalacja jest jedynym na świecie takim projektem. Oprogramowanie OMEGA-PSIR jest w pełni funkcjonalnym oprogramowaniem łączącym funkcje systemów typu CRIS (Current Research Information System – funkcjonującego na potrzeby zarządzania wiedzą), RPS (Research Profiling System – oferującego profilowanie specjalizacji pracowników nauki i instytucji naukowych) oraz IR (Institutional Repositories - archiwizującego szeroko rozumiany dorobek naukowy osób i instytucji).

Sages Sp. z o.o. oraz Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej zawarły umowę o wspólnym udziale w projekcie, podobnie jak przy realizacji kilku wcześniejszych projektów obejmujących wdrożenie OMEGA-PSIR.

fot. Tomasz Walów