Opublikowano: 05.07.2021 10:54

Naukowiec z PW w Radzie ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych

Prof. dr hab. inż. Mirosław Parol z Wydziału Elektrycznego PW został powołany do Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych. Pierwsze posiedzenie nowej grupy eksperckiej działającej przy Prezydencie RP odbyło się 30 czerwca 2021 r.

Zdjęcie ekspertów z Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych

W Radzie zasiadają przedstawiciele różnych środowisk, fot. Marek Borawski/KPRP, prezydent.pl

Prof. Mirosław Parol od 1985 r. jest związany z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w elektroenergetyce. Jest autorem bądź współautorem wielu publikacji dotyczących sieci i systemów elektroenergetycznych, w szczególności w zakresie elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych.

Prowadzi wykłady dla studentów. Był promotorem rozpraw doktorskich oraz opiekunem naukowym wielu prac magisterskich i inżynierskich.

Uczestniczył w projektach badawczych finansowanych przez instytucje odpowiedzialne za naukę i szkolnictwo wyższe (Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) oraz w pracach badawczych i ekspertyzach realizowanych dla różnych podmiotów prawnych (przemysłowych i innych).

Radę ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych tworzą eksperci z różnych środowisk, zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i praktycy. Zespół będzie zajmować się m.in. przeglądem i analizą rozwiązań prawnych oraz opracowywaniem założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych związanych z ochroną środowiska, energetyką i zasobami naturalnymi, tworzeniem forum debaty i dialogu, edukacją oraz promocją działań i inicjatyw służących ochronie środowiska naturalnego.

Jak zaznaczył Prezydent RP Andrzej Duda podczas spotkania inaugurującego działanie Rady, jej prace na najbliższe lata mają kluczowe znaczenie dla Polski.

Więcej informacji na stronie prezydent.pl