Opublikowano: 04.10.2021 15:37

Naukowiec z PW laureatem Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego

Prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński z Filii PW w Płocku znalazł się wśród 10 laureatów XXII Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

Zdjęcie marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika i prof. Janusza Zielińskiego

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i prof. Janusz Zieliński podczas gali laureatów nagrody, fot. Facebook / Adam Struzik

Nagroda ta, przyznawana od 1999 roku, jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień na Mazowszu. Wśród dotychczasowych laureatów są osoby znane w świecie kultury, ale również postacie, organizacje i instytucje świetnie rozpoznawane w swoich społecznościach lokalnych, które codzienną, ciężką pracą budują i umacniają poczucie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców.

Prof. Janusz Zieliński od ukończenia w 1976 r. studiów do chwili obecnej jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Był Prodziekanem Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Dziekanem Wydziału i Prorektorem Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku oraz członkiem Senatu. Od 2005 r. jest kierownikiem Zakładu Tworzyw Sztucznych.

Jest uznanym w kraju i za granicą specjalistą w zakresie modyfikacji właściwości i zastosowania ciężkich frakcji pochodzących z przerobu ropy naftowej i węgla kamiennego, kompozycji bitumiczno-polimerowych i polimerów termoplastycznych. Jest też twórcą interdyscyplinarnej szkoły badawczej, zajmującej się problematyką bezpiecznych i nowoczesnych materiałów kompozytowych, opartych na układach bitum-polimer. W ramach prowadzonych badań naukowych współpracuje z jednostkami zagranicznymi i krajowymi, a zwłaszcza ze środowiskiem przemysłu. Jest współautorem ponad 130 opracowań naukowo-badawczych (w tym 8 wdrożeń wielkoprzemysłowych) oraz laureatem licznych nagród i wyróżnień.

Od blisko 40 lat prof. Janusz Zieliński aktywnie działa na rzecz Płocka i regionu północno-zachodniego Mazowsza. Za działalność na rzecz Płocka oraz dokonania naukowe został uhonorowany m.in. przez Prezydenta i Radę Miasta Płocka medalami „Zasłużony dla Płocka” i „Laude Probus” oraz nagrodą Loży Płockiej Business Centre Club i tytułem „Superpłocczanin 2019”.

Więcej informacji o laureatach XXII Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego na stronie www.masovia.pl