Opublikowano: 19.08.2021 13:36

Nasz naukowiec wśród laureatów konkursu NCN

Dr inż. Marcin Steczek z Wydziału Elektrycznego otrzymał dofinansowanie w piątej edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA. Badacz z PW zajmie się analizą pomiarową rozpływów energii w układzie dwóch pojazdów tramwajowych wyposażonych w kondensatorowe zasobniki energii.

Zdjęcie mikroskopu

W konkursie MINIATURA mogą wziąć udział naukowcy ze stopniem doktora (uzyskanym nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 roku), którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Naukowcy mogą ubiegać się o środki na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne. To wsparcie działań naukowych prowadzących do przygotowania i złożenia projektu badawczego w konkursach NCN albo innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych.

Do finansowania w konkursie MINIATURA 5 skierowano 58 działań naukowych o łącznej wartości ponad 2,3 mln zł.

Pełne wyniki są dostępne na stronie NCN