Znak Politechniki Warszawskiej

Nasz doktorant zaangażowany w budowę szpitali tymczasowych dla pacjentów z SARS-CoV-2

Arkadiusz Plis ze Szkoły Doktorskiej nr 5 uczestniczył w projektowaniu i realizacji budowy placówek w Płocku i Ostrołęce.

Zdjęcie tablicy napisem "Szpital tymczasowy w Płocku"

Płocki szpital tymczasowy, za którego budowę był odpowiedzialny m.in. nasz doktorant, to najszybciej wybudowany od podstaw obiekt tego typu w Polsce, fot. Modularsystem

Arkadiusz Plis jest uczestnikiem Szkoły Doktorskiej nr 5

Jego praca była ściśle związana z uczelnianą aktywnością – Arkadiusz Plis realizuje bowiem doktorat wdrożeniowy na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii płockiej filii PW, w ramach którego bada właściwości wytrzymałościowe i termiczne oraz aspekty ekonomiczne obiektów modułowych. Szpitale w Płocku i Ostrołęce miały zostać wykonane właśnie w technologii modułowej, a ich wykonanie przypadło firmie Modular System, w której nasz doktorant jest głównym konstruktorem i kierownikiem Działu Badań i Rozwoju.

– Pamiętam, że 2 listopada dowiedzieliśmy się, że do końca miesiąca trzeba stworzyć projekt warsztatowy, wykonać moduły i zamontować je na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego PKN Orlen. Szpital w Płocku miał pomieścić 200 łóżek, w tym 20 na oddziale intensywnej terapii. Ponadto miał mieć w pełni funkcjonalne zaplecze dla personelu i pacjentów. Łącznie 197 modułów o powierzchni około 2800 m2 – wspomina Arkadiusz Plis. – Na początku to zadanie zdawało się niewykonalne. Najpierw mieliśmy koncepcję architektoniczną i projekt technologii medycznej. W ciągu miesiąca musieliśmy dostosować te koncepcje do idei obiektu modułowego, sporządzić dokumentację, zamówić materiały, wybudować moduły, dostarczyć je na miejsce, zmontować, połączyć i wykończyć. Nie wszystkie prace były wykonywane przez naszą firmę i pracę należało zaplanować tak, żeby inne ekipy również zdążyły z wykonaniem swoich zadań – dodaje doktorant.

Mimo ogromu pracy i krótkiego czasu, w którym należało ją ukończyć, obydwie inwestycje udało się sfinalizować w terminie i oddać do użytku w grudniu 2020 r. Co więcej, płocki szpital modułowy jest najszybciej wybudowanym i największym obiektem tego typu w Polsce.

Zdjęcie płockiego szpitala modułowego z lotu ptaka oraz oddziału intensywnej opieki medycznej.

Po lewej: płocki szpital modułowy z lotu ptaka. Po prawej: tamtejszy OIOM. Fot.: Modularsystem

Chociaż zadania takie jak koordynacja prac zespołu projektowego i prowadzenie uzgodnień międzybranżowych należały do Arkadiusza Plisa, to podkreśla on, że w całym procesie niebagatelną rolę odegrała praca zespołowa. – Od pracowników produkcji, przez kolegów z działu technicznego i R&D, managerów, po zarząd firmy – wszyscy skoncentrowaliśmy się na tym jednym konkretnym zadaniu. Sukces nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie sztabu ludzi.

*Promotorem Arkadiusza Plisa jest dr hab. inż. Karol Prałat, prof. PW

Do 15 kwietnia 2021 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń do V edycji programu Doktorat wdrożeniowy na rok akademicki 2021/2022. Więcej informacji można znaleźć w zakładce Szkoły doktorskie.