Opublikowano: 13.04.2021 19:07

Laureaci Konkursu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

Poznaliśmy wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Eksperci docenili 16 autorów z Politechniki Warszawskiej. 

Grafika informująca o konkursie

W tej edycji konkursu wpłynęło 137 wniosków, fot. MRPiT 

W kategorii krajowe publikacje nagrodę otrzymała dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. uczelni z Wydziału Architektury za publikację „Urban Designe in Town Planning. Current Issues and Dilemmas from the Polish and European Perspective”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

W kategorii rozprawy doktorskie nagrodzono dwie prace zrealizowane na naszym Wydziale Architektury:  

 • „Ewolucja przestrzenna Ursynowa Północnego w Warszawie w latach 1971-2018”, autorka: dr inż. arch. Krystyna Ilmurzyńska, promotor: dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. uczelni,
 • „Dobro wspólne w przestrzeni miasta – analiza porównawcza w Polsce i we Francji na przykładach wybranych dzielnic Warszawy i Paryża”, autorka: dr inż. arch. Joanna Koszewska, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell.

W kategorii prace magisterskie doceniono dziesięć prac zrealizowanych na naszej Uczelni:

 • „Inteligentna dzielnica w harmonii z naturą. Laboratorium energetyczne w rejonie Chrzanowa w Warszawie”, autorka: mgr inż. arch. Magdalena Pawełczak, Wydział Architektury, promotor: dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. uczelni,
 • „Analiza możliwości wdrożenia działań adaptacyjnych do zmian klimatu na przykładzie dwóch wybranych osiedli mieszkaniowych w Warszawie”, autorka: mgr inż. Monika Piotrkowska, Wydział Geodezji i Kartografii, promotor: dr inż. Katarzyna Rędzińska,
 • „Więcej niż mieszkanie – zrównoważone budownictwo mieszkaniowe, a potrzeby społeczne. Projekt modelowego zespołu urbanistycznego w Bydgoszczy”, autor: mgr inż. arch. Marek Kaszewski, Wydział Architektury, promotor: dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. uczelni,
 • „Technologia mrożenia gruntu w realizacji tuneli metodami klasycznymi”, autorka: mgr inż. Paulina Monika Bogumił, Wydział Inżynierii Lądowej, promotor: dr hab. inż. Monika Mitew-Czajewska,
 • „Analiza wpływu poziomych przesłon przeciwfiltracyjnych na pracę ściany szczelinowej”, autor: mgr inż. Dominik Rybka, Wydział Inżynierii Lądowej, promotor: dr hab. inż. Monika Mitew-Czajewska,
 • „Projekt konstrukcji stalowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej”, autorka: mgr inż. Anna Dominika Kaczmarczyk, Wydział Inżynierii Lądowej, promotor: dr inż. Paweł Artur Król,
 • „Model konstytutywny hipersprężystości elastomerów – implementacja numeryczna w programie ABAQUS z przykładami zastosowań”, autor: mgr inż. Antoni Marek, Wydział Inżynierii Lądowej, promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Jemioło,
 • „Doświadczenie koloru w architekturze – projekt miejsca kontemplacji”, autor: mgr inż. arch. Wiktor Gago, Wydział Architektury, promotor: dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka, prof. uczelni,
 • „Architektura wpływająca na proces gentryfikacji. Budynek mieszkalny odpowiadający potrzebom społecznym na Szmulowiźnie w Warszawie”, autorka: mgr inż. arch. Beata Kamińska-Pieklik, Wydział Architektury, promotor: dr inż. arch. Paweł Trębacz,
 • „Architektura mieszkaniowa a rozwój odpowiedzialny. Projekt budynku wielorodzinnego w Warszawie”, autor: mgr inż. arch. Jakub Pieńkowski, Wydział Architektury, promotor: dr inż. arch. Piotr Trębacz.

W kategorii prace inżynierskie nagrody otrzymały trzy prace zrealizowane na PW:

 • „Centrum kultury i integracji sąsiedzkiej przy Forcie Bema”, autorka: inż. arch. Zuzanna Julia Woźnicka, Wydział Architektury, promotor: dr inż. arch. Anita Orchowska,
 • „Projekt konstrukcyjny stalowej wieży widokowej o wysokości ok. 24 m”, autor: inż. Daniel Kiszkurno, Wydział Inżynierii Lądowej, promotor: dr inż. Paweł Artur Król,
 • „Kaplica Miejska w Warszawie”, autor: inż. arch. Jakub Danelski, Wydział Architektury, promotor: dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka, prof. uczelni.

We wszystkich kategoriach Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii doceniono 32 prace. W sumie w tej edycji konkursu wpłynęło 137 wniosków. Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie MRPiT