Znak Politechniki Warszawskiej

Konkurs na granty dydaktyczne

Zwiększenie motywacji do uaktualniania treści i technik kształcenia oraz tworzenie sprzyjających warunków dla wprowadzania innowacji oraz otwarcie szans rozwojowych dla wszystkich aktywnych nauczycieli akademickich - to cele konkursu realizowanego w ramach projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB). Wnioski można składać do 15 czerwca 2021 r.

Zdjęcie przedstawiające dwie stojące i rozmawiające ze sobą osoby

Konkurs skierowany jest do pracowników Politechniki Warszawskiej będących nauczycielami akademickimi, dla których jest ona podstawowym miejscem zatrudnienia. Wnioskodawca (kierownik projektu) może złożyć jeden wniosek o finansowanie. 

Budżet konkursu wynosi milion złotych. Maksymalne dofinansowanie jednego grantu dydaktycznego nie może przekroczyć 100 tys. zł. 

Za przeprowadzenie konkursu odpowiada Centrum Studiów Zaawansowanych PW. 

 Szczegóły (w tym regulamin i formularz wniosku) na stronach projektu IDUB i CSZ