Opublikowano: 06.07.2021 09:01

Jak tam trafić? Zapraszamy do udziału w badaniu

Chcemy się dowiedzieć, jak osoby odwiedzające Politechnikę Warszawską odnajdują się w przestrzeni naszej Uczelni i zdiagnozować problemy związane z oznakowaniem, dostępnością budynków oraz terenów na PW, zwłaszcza dla ludzi z niepełnosprawnościami. Dlatego zachęcamy do udziału w anonimowej ankiety.

Grafika informująca o ankiecie

Ankieta jest dostępna pod linkiem.

Jej wypełnienie zajmuje ok. 15 minut. Badania trwa do 15 sierpnia.

Do udziału w ankiecie zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników PW, kandydatów na studia, gości, uczestników wydarzeń i konferencji.

Odpowiedzi pomogą udoskonalić przestrzeń naszej Uczelni i sprawić, żeby była ona bardziej przyjazna wszystkim użytkownikom.

Badanie, realizowane w ramach projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”, prowadzą Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii oraz Wydział Architektury.