Opublikowano: 08.07.2021 12:27

Jak nasi naukowcy wykorzystują potencjał teraherców?

Duże zdolności prześwietlania przedmiotów i możliwość przesyłania informacji – to cechy promieniowania terahercowego, które wzbudzają zainteresowanie świata nauki. Coraz większy wkład w tworzenie nowatorskich rozwiązań, wykorzystujących te atuty, mają badacze z Politechniki Warszawskiej.

Zdjęcie mikroskopu

Nasi naukowcy są zaangażowani w prace ośrodka CENTERA (Center for Terahertz Research and Applications) – założonego przez światowej klasy polskich fizyków: prof. Wojciecha Knapa (kieruje centrum) i prof. Tomasza Skotnickiego. Centrum powstało, żeby zajmować się badaniami nad podstawowymi i aplikacyjnymi własnościami promieniowania terahercowego. Takie prace wciąż mają na świecie pionierski charakter, bo używanie teraherców wiąże się zwykle z wysokimi wymaganiami, przede wszystkim finansowymi.

Polscy naukowcy, także ci z naszej Uczelni, znajdują alternatywne rozwiązania i je rozwijają.

Polskie tranzystory

Zespół z PW kierowany przez prof. Tomasza Skotnickiego i prof. Romualda Becka (obaj związani z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych PW) pracuje nad polskimi technologiami wytwarzania tranzystorów. Baza już jest – to wiedza i umiejętności, jak budować małe i tanie (tj. skierowane do szerokiego odbiorcy) detektory i emitery. Naukowcy wykorzystują do tego linie produkcyjne układów krzemowych. W ten sposób nie trzeba generować teraherców kosztownymi metodami optycznymi.

Nasi naukowcy prowadzą swoje badania w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii PW CEZAMAT.

Wykorzystanie grafenu

W zeszłym roku w czasopiśmie „Physical Review X” opublikowano pracę, z której wynika, że promieniowanie terahercowe wzmacniają specjalne struktury na grafenie. Takie właściwości mogą znaleźć szerokie zastosowania, np. w łączności telekomunikacyjnej.

Wdrożenie tych pomysłów wymaga połączenia wiedzy o terahercach (którą mają badacze z CENTERY) i doświadczenia specjalistów od grafenu (a tacy pracują w zespole prof. Mariusza Zdrojka z Wydziału Fizyki PW). Dlatego CENTERA i Politechnika zamierzają stworzyć wspólne centrum badawcze, którego celem będzie zrealizowanie projektu anten terahercowych i innych urządzeń do zastosowania w medycynie, farmacji czy kontroli jakości.

Szeroka współpraca

Kluczowe znaczenie dla rozwoju technologii terahercowych w Polsce ma dalsza ścisła współpraca naszych wiodących ośrodków badawczych. W planach jest utworzenie konsorcjum CENTERY, PAN i Politechniki Warszawskiej. Takie połączenie daje nowe możliwości, przede wszystkim warunki do szybkiego opracowywania rozwiązań i wprowadzania ich na rynek.

CENTERA – Center for Terahertz Research and Applications – to centrum R&D finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Jego założyciele – światowej klasy polscy fizycy: prof. Wojciech Knap i Tomasz Skotnicki – od kilkunastu lat zajmują się pionierskimi badaniami w dziedzinie promieniowania terahercowego.

Więcej o działalności i planach centrum w artykule na www.polityka.pl i stronie CENTERY