Znak Politechniki Warszawskiej

Interstudent 2020

Mikhail Urmich zdobywcą nagrody specjalnej

Mikhail Urmich podczas uroczystości wręczenia nagród w konkursie Interstudent 2020, fot. BPI

Mikhail Urmich podczas uroczystości wręczenia nagród w konkursie Interstudent 2020, fot. BPI

Podczas konferencji "Studenci Zagraniczni w Polsce 2020" organizowanej przez KRASP, Politechnikę Łódzką i Fundację Edukacyjną “Perspektywy” ogłoszone zostały wyniki X konkursu Interstudent na najlepszego zagranicznego studenta w Polsce. Specjalne wyróżnienie otrzymał pochodzący z Uzbekistanu Mikhail Urmich, student 4. roku kierunku Computer Science prowadzonego na Politechnice Warszawskiej.

Nagroda została przyznana za integrację społeczną i aktywność zawodową. W roku akademickim 2017/2018 Mikhail Urmich otrzymał nagrodę dla najlepszego studenta zagranicznego na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, zyskując w jej ramach stypendium Dziekana. Od 2017 r. aktywnie działa w biurze studentów zagranicznych przy Centrum Współpracy Międzynarodowej PW - zajmuje się m.in. promocją studiów na PW, na zasadach wolontariatu opiekuje się również nowo przyjętymi studentami zagranicznymi. Poza działalnością na Uczelni laureat konkursu Interstudent pracuje również jako inżynier oprogramowania.

Gratulujemy i życzymy mnóstwa sukcesów!