Opublikowano: 25.03.2021 17:01

Doc. dr inż. Paweł Skowroński w Państwowej Radzie Ochrony Środowiska

Badacz związany z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW został powołany na członka PROŚ na mocy Zarządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2021 r.

Zdjęcie doc. dr. inż. Pawła Skowrońskiego

Doc. dr inż. Paweł Skowroński

Państwowa Rada Ochrony Środowiska to organ doradczy i opiniotwórczy ministra klimatu i środowiska. W jej skład wchodzi 30 osób – przedstawicieli świata nauki, środowisk zawodowych, organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli samorządu gospodarczego.

Główne zadania PROŚ to opracowywanie opinii w sprawach ochrony środowiska oraz przedstawianie propozycji i wniosków zmierzających do tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz do zachowania lub poprawy jego stanu.

Reprezentujący Politechnikę Warszawską doc. dr inż. Paweł Skowroński to specjalista w zakresie rynku energii elektrycznej. W pracy badawczo-naukowej skupia się na tematach systemów i gospodarki energetycznej, ekonomiki energetyki, modelowania siłowni cieplnych, przygotowania i realizacji inwestycji energetycznych, a także montażu instalacji energetycznych. Na co dzień pracuje w Instytucie Techniki Cieplnej PW.

Innym badaczem z PW, który dołączył do składu osobowego PROŚ, jest prof. Lech Łobocki z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW.