Aktualności

Miesięcznik PW #2
Zdjęcie z prezentacji konsorcjum ENHANCE
Konferencja otwarcia konsorcjum ENHANCE
Zdjęcie informujące o Pracowniczych Planach Kapitałowych
Pracownicze Plany Kapitałowe - szczegółowe informacje
Zdjęcie pracującego zespołu
Druga edycja programu Best Paper
Zdjęcie mgr. inż. Kamila Dydka
Nowatorski materiał kompozytowy
Dyplom SET Panel Early Career Award przyznany dr. hab. inż. Piotrowi Samczyńskiemu, prof. PW
Nagroda NATO dla badacza z Wydziału EiTI PW
Zdjęcie kobiety przed ekranem komputera
Bezpłatne szkolenia dla studentów w ramach projektu NERW 2 PW
Grafika przedstawiająca akcesoria badacza
Wiosenna edycja warsztatów SmartUP Academy
Zdjęcie Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej
Nowy profesor na PW
Zdjęcie satelity PW-Sat2
PW-Sat2 zdeorbitował - koniec misji satelity naszych studentów
Diagram fazowy chromodynamiki kwantowej
Poznać materię i zrozumieć ewolucję Wszechświata
Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla naszych studentów