Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Rejestracja uzupełniająca na studia stacjonarne I stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ogłasza rekrutację uzupełniającą na kierunki studiów rozpoczynające się od semestru letniego (luty 2019 r.). Rekrutacja uzupełniająca będzie trwała w terminie od 18 do 23 stycznia 2019 r.

Umowa o współpracy między Politechniką Warszawską i grupą SENER

Podpisana umowa ma na celu m.in. wzmocnienie kadr polskiego sektora kosmicznego, fot. Biuro Rektora PW

Dokument podpisany 16 stycznia 2019 r. zakłada między innymi podnoszenie kompetencji specjalistów sektora kosmicznego oraz prowadzenie wspólnych prac naukowo-badawczych.

Budżet Partycypacyjny PW

Weryfikacja projektów zgłoszonych do I edycji Budżetu Partycypacyjnego PW potrwa do 30 stycznia.

Trwa weryfikacja projektów

Podpisanie porozumienia o współpracy z Powiatem Płockim

Fot. Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku i Powiatu Płockiego podpisali 15 stycznia 2019 r. porozumienie przedłużające współpracę o kolejne 4 lata.

Absolwencka "Księga wspomnień 1953–2018"

Księga jest zbiorem wspomnień absolwentów i przyjaciół Wydziału Mechaniki Precyzyjnej/Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, fot. Wydział Mechatroniki PW

Koło Absolwentów Wydziału Mechaniki Precyzyjnej/Mechatroniki Politechniki Warszawskiej wydało Księgę Wspomnień Absolwentów 1953–2018, która stanowi kontynuację wydanego z okazji 55-lecia Wydziału i odbywającego się Zjazdu Absolwentów pierwszego tomu Księgi Wspomnień 1953–2017.

Budżet Partycypacyjny PW

Projekty do pierwszej edycji Budżetu Partycypacyjnego PW można zgłaszać do 15 stycznia 2019 r.

Ostatnia szansa na zgłoszenie projektu

Informacja dla kandydatów na studia doktoranckie

Rejestracja potrwa od 14 do 31 stycznia 2019 r.

Od dnia 14 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r. będzie prowadzona rejestracja kandydatów na studia doktoranckie rozpoczynające się od semestru letniego 2018/2019.

Nasz doktorant z Nagrodą Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej

Układ słoneczny

Michał Hałoń otrzymał nagrodę I stopnia za pracę magisterską pt. "Wykrywanie i rozpoznawanie znaczników na zawody robotów mobilnych European Rover Challenge".

Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów na rzecz doskonalenia działania uczelni

Projekt jest realizowany przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Politechnika Warszawska przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje projekt Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów na rzecz doskonalenia działania uczelni.

Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze letnim 2018/2019

Politechnika Warszawska uruchamia od dnia 9 stycznia rekrutację na niektóre kierunki studiów niestacjonarnych I stopnia oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego tj. od lutego 2019 r.