Współpracują z nami

Jesteśmy jedną z największych uczelni w Polsce. Wiele naszych zadań i działań realizujemy w ramach umów, porozumień czy konsorcjów. Od lat współpracujemy z firmami z kraju i zagranicy, ośrodkami badawczo-naukowymi, uczelniami, szkołami, administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i oczywiście z naszymi absolwentami.

Naszym patronatem obejmujemy czołowe licea i zespoły szkół w Polsce. Są to: XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie, V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie, VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Miguela de Cervantesa w Warszawie, Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha w Warszawie, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie, I Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej.

Tylko w 2020 roku nawiązaliśmy współpracę z kilkudziesięcioma instytucjami, m.in. z Siecią Badawczą  Łukasiewicz, Anwil S.A., Grupą Azoty, Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 S.A., Głównym Urzędem Miar i Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.