Współpraca badawcza

Badania i dydaktyka to dwa filary działalności Politechniki Warszawskiej. Zachęcamy do współpracy z naszymi naukowcami.

Projekty badawcze

W ramach różnych programów i konkursów w 2022 r. realizowano na PW 570 projektów, 119 rozpoczęto. W tym zestawieniu są 372 projekty krajowe, 116 międzynarodowych i 82 finansowane z funduszy strukturalnych. Szczegóły

Zespoły badacze

Pracujące na naszej Uczelni zespoły badawcze możemy liczyć w setkach. Część z nich funkcjonuje i stale się rozwija od wielu lat, ma renomę i wiele sukcesów na koncie. Inne są młode, ale nie brak im pomysłów i ambicji - przyszłość należy do nich. Jeszcze inne powstają, żeby zrealizować konkretny cel badawczy. Coraz częściej są to grupy interdyscyplinarne, pracujące jak dobrze zorganizowane przedsiębiorstwa. Poznaj nasze zespoły badawcze