Znak Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska i UDT partnerami we współpracy na rzecz bezpieczeństwa technicznego

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt oraz Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Mieczysław Borowski podpisali porozumienie, którego przedmiotem jest współpraca w obszarze naukowym, badawczym i edukacyjnym dotyczącym bezpieczeństwa technicznego.

W ramach współpracy Urząd Dozoru Technicznego i Politechnika Warszawska będą realizowały działania między innymi w zakresie praktyk i staży dla studentów, organizacji konferencji, seminariów i szkoleń, udziału pracowników UDT w procesie kształcenia studentów oraz wykorzystania potencjału Uczelni w obszarze szkolenia pracowników UDT.