Znak Politechniki Warszawskiej

PW członkiem zwycięskiego konsorcjum naukowego

fot. BPI

Konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzi Politechnika Warszawska, a także Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Samorząd Województwa Mazowieckiego zdobyło największą liczbę punktów za wniosek złożony w konkursie na projekty badawcze w ramach Programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG”. Konkurs ogłoszony został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Reprezentację Politechniki Warszawskiej w konsorcjum stanowią pracownicy Działu Badań i Analiz w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii pod kierownictwem mgr Katarzyny Modrzejewskiej. Zdobycie najwyższej liczby punktów w kategorii „pułapka średniego dochodu i przeciętnego produktu” jest dużym wyróżnieniem biorąc pod uwagę fakt, iż  Program „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG” jest jednym z najważniejszych na Mazowszu. Ideę projektu stanowi zbadanie czynników przepływu impulsów rozwoju gospodarczego wewnątrz Mazowsza oraz zrealizowanie projektu instrumentów wspierających długofalowy rozwój obszarów NUTS2 województwa mazowieckiego tj. warszawskiego stołecznego oraz mazowieckiego regionalnego.

Badania i analizy, prowadzone w ramach projektu mają na celu sformułowanie i przedstawienie propozycji konkretnych działań, które przyczynią się do odwrócenia negatywnych w skutkach dla ośrodków subregionalnych trendów rozwojowych, powiązanych z nasilaniem się procesów polaryzacyjnych i ograniczaniem procesów dyfuzyjnych.

Od strony naukowej prace kierowane są przez prof. Mariusza Jana Radło, kierownika Zakładu Globalnych Współzależności Gospodarczych w Instytucie Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego.