Praktyki i rozwój kariery

Studenci PW zobowiązani są do odbycia praktyk, ale poza tym mają też szereg dodatkowych możliwości na zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczeń zawodowych. To m.in. spotkania z pracodawcami, warsztaty, kursy, szkolenia czy targi pracy (w tym branżowe). Takie działania organizują Wydziały i inne jednostki PW, politechniczne organizacje studenckie oraz współpracujące z naszą Uczelnią firmy i instytucje.

W wyborze i rozwoju ścieżki zawodowej pomaga Biuro Karier PW, które na specjalnym portalu zbiera informacje o ofertach praktyk, staży i pracy. Oprócz tego proponuje także m.in. indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi, testy określające predyspozycje zawodowe i styl myślenia oraz prowadzi Program Mentoringowy. Szczegółowe informacje o tych działaniach są dostępne na stronie www.bk.pw.edu.pl.