Projekty badawcze

Godziny spędzane w laboratorium, warsztacie, pracowni. Tygodnie analiz i testów. Setki dokumentów. Dziesiątki rozmów. Chwile niepewności. Taka jest codzienność naukowca. Wszystko po to, żeby pomysł przekuć w coś realnego. Na Politechnice każdego dnia badacze pracują nad swoimi projektami.

Podstawowym źródłem finansowania badań realizowanych na naszej Uczelni są granty pozyskiwane ze źródeł krajowych, międzynarodowych i funduszy strukturalnych. W ramach różnych programów i konkursów w 2022 r. realizowano na PW 570 projektów, 119 rozpoczęto. W tym zestawieniu są 372 projekty krajowe, 116 międzynarodowych i 82 finansowane z funduszy strukturalnych.

Nad projektami badawczymi, których realizacja wiąże się z uczestnictwem osób lub z wykorzystaniem danych osobowych, czuwa Zespół ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi.

Jak wygląda praca nad projektami? Pytamy o to naszych badaczy i opisujemy na stronie. Zapraszamy do śledzenia działu Aktualności!