Znak Politechniki Warszawskiej

Konkursy

XXII Konkurs o Nagrodę Siemensa

Zeszłoroczny laureat nagrody promocyjnej w Konkursie o Nagrodę Siemensa - dr inż. Krzysztof Wildner z PW

Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłaszają XXII Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2016. Konkurs promuje wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy na projekty badawcze

Logo Narodowego Centrum Nauki

Do 15 grudnia 2016 r. można składać wnioski w konkursach NCN: OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3 i BEETHOVEN 2. 

Konkurs dla młodych naukowców dotyczący obronności i bezpieczeństwa państwa

Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Od 25 lipca do 7 września 2016 r. można składać wnioski w konkursie "Młodzi Naukowcy 2016" ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem konkursu jest wykonanie i finansowanie projektów w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pod nazwą "Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców".

"Skomplikowane i proste" - konkurs na artykuł dla młodych uczonych

Logo "Forum Akademickiego"

Redakcja miesięcznika "Forum Akademickie" ogłasza XII konkurs na artykuł popularnonaukowy "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach". Prace będą przyjmowane do 9 września 2016.

Konkurs Prix Galien Polska 2016

Fragment plakatu Konkursu Prix Galien Polska 2016

W ramach konkursu Instytut Francuski oraz Ambasada Francji w Polsce przyznają stypendium naukowe dla polskiego naukowca prowadzącego badania, które można wykorzystać w terapii medycznej. 

Popularyzator Nauki 2016 - nowa formuła konkursu

Pokaz Chemicznego Koła Naukowego Flogiston podczas Mokotówki

W tegorocznej, już 12. edycji, nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach: Naukowiec, Animator, Zespół, Instytucja i Media. Kapituła wręczy też Nagrodę Główną. Zgłoszenia będą przyjmowane od połowy sierpnia do połowy października.

Konkurs "Innovate with Kongsberg Automotive. Choose your automotive career path"

Plakat konkursu "Innovate with Kongsberg Automotive. Choose your automotive career path"

Do 30 czerwca 2016 przyjmowane są zgłoszenia projektów dotyczących innowacyjnych rozwiązań, jakie można wykorzystać w fotelach samochodowych przyszłości. Konkurs organizuje firma Kongsberg Automotive, a wspierają go m.in. Politechnika Warszawska oraz Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW.

VIII edycja Konkursu Innowator Mazowsza

Logo konkursu "Innowator Mazowsza"

Rozpoczęła się VIII edycja Konkursu "Innowator Mazowsza". Nagrody czekają na ludzi nauki i nowatorskie firmy, które zmieniają oblicze mazowieckiej gospodarki. Wnioski / aplikacje konkursowe można składać do 22 września 2016. Konkurs organizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.

IV edycja Prix Galien Polska 2016

Zaproszenie do udziału w konkursie

Pracownicy naukowi oraz studenci Politechniki Warszawskiej mogą składać swoje aplikacje do polskiej edycji międzynarodowego konkursu nagradzającego innowacyjność w farmacji i medycynie. Termin przyjmowania zgłoszeń to 30 czerwca 2016 roku.

XXI Konkurs o Nagrodę Siemensa

Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłaszają XXI Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2015.

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o. służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

XI edycja konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

To już XI edycja konkursu, w którym młodzi badacze mogą zdobyć środki na własne badania. W ubiegłym roku łączne finansowanie wyniosło niemal 49 mln zł. Miesięczne stypendium w wysokości 5390 zł otrzymało 255 osób. Maksymalny czas korzystania z finansowania to 3 lata.

VII edycja Programu LIDER

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza siódmy konkurs w Programie LIDER. LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. 

Nagroda im. A. Rojszczaka

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej już po raz jedenasty ogłasza konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagroda jest przyznawana dla upamiętnienia tragicznie zmarłego, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu - znakomitego filozofa i człowieka o wielkiej dobroci, wrażliwości oraz nieprzeciętnym podejściu do świata - Artura Rojszczaka.