Home » News »

WUT in solidarity with Ukraine / PW на знак солідарності з Україною

Flag of Ukraine

fot. Yehor Milohrodskyi / Unsplash

The most important information about the activities of the Warsaw University of Technology and the Polish academic community in connection with the attack of the Russian Federation on the territory of Ukraine.

Найважливіша інформація про діяльність Варшавської політехніки та польської академічної спільноти у зв’язку з нападом Росії на Україну.

28 March / 28 березня

[EN]

WUT Foreign Language Centre offers on-line Polish language course for people from Ukraine: relatives of students and employees of WUT, as well as people unrelated to the university.

Classes will be held on Mondays and Thursdays from 10:15 to 11:45 on the Zoom. Planned start of the course: March 31. Scheduled end of classes: June 13.

The classes will be conducted by Marta Szpak, a teacher with many years of experience in teaching Polish as a foreign language.

[UA]

Центр іноземних мов проводить реєстрацію на онлайн-курс польської мови для вихідців з України: родичів та знайомих студентів та співробітників WUT, а також осіб, які не мають відношення до університету.

Заняття проводитимуться по понеділках та четвергах з 10:15-11:45 на платформі Zoom. Плановий початок курсу: 31 березня 2022 року (четвер). Планове закінчення занять: 13.06.2022.

Заняття проводитиме викладачка з багаторічним досвідом викладання польської мови як іноземної Марта Шпак.

Реєстраційний формуляр

24 March / 24 березня

[EN]

The Careers Service has launched an express consultation path for students from Ukraine. Anyone who would like to use help in creating a CV, prepare for an interview or take advantage of the offers available in the Careers Service database can contact their staff at biurookarier@pw.edu.pl.

[UA]

Бюро кар’єри запустло  експрес-консультації для студентів з України. Всіх бажаючих скористатися допомогою у складанні резюме, підготуватися до співбесіди чи скористатися пропозиціями, наявними в базі даних БK, просимо писати на е-адресу biurokarier@pw.edu.pl.

18 March / 18 березня

[EN]

WUT Foreign Language Centre offers:

 • 45-hour Polish language course for families of employees, students and doctoral students of WUT (March 22 - May 19),
 • Polish language course for employees (April),
 • Polish and English language course (B1) for people starting their studies at WUT.

Please register at: ojp.sjo@pw.edu.pl.

[UA]

Центр іноземних мов проводить реєстрацію на :

 • 45-годинний курс польської мови для членів сімей співробітників, студентів та докторантів Варшавської політехніки (22 березня - 19 травня),
 • курси польської мови для працівників (початок у квітні),
 • Курс польської та англійської мов (B1) для осіб, які починають навчання у Варшавські політехніці.

Зацікавлені особи можуть надсилати свої заявки на адресу: ojp.sjo@pw.edu.pl.

11 March / 11 березня

[EN]

On 11 of March WUT launched an online registration system. Students from Ukraine who were forced to discontinue their university-level courses may apply to continue their studies. The system only allows the registration of students who hold either Ukrainian or Polish citizenship. More information in the article.

[UA]

11 березня запрацювала електронна система реєстрації. Студенти з України, яким довелося перервати навчання у ВНЗ, можуть подати заявку на продовження навчання. Зареєструватися в системі можуть лише студенти, які мають українське чи польське громадянство. більше інформації у статті.

9 March / 9 березня

[EN]

WUT Foreign Language Centre offers free language courses for candidates and family members of our Ukrainian students and employees.

Offered courses:

 • Polish language course for beginners,
 • a preparatory course for studies in Polish (level A0),
 • a preparatory course for studies in English (level B1).

Please send your application and any questions to the address: ojp.sjo@pw.edu.pl.

[UA]

Центр іноземних мов пропонує безкоштовні мовні курси для студентів, які планують продовжити навчання у Варшавській політехніці, а також для родичів студентів та співробітників Варшавської політехніки з України.

Пропоновані курси:

 • курс польської мови для початківців,
 • підготовчий курс до навчання польською мовою (рівень A0),
 • підготовчий курс до навчання англійською мовою (рівень B1).

Будь ласка, надсилайте заявку та будь-які запитання на адресу: ojp.sjo@pw.edu.pl.

8 March / 8 березня

[EN]

Donations brought to the central collection point at the Main Building by our community have been delivered to the Polish Red Cross. They will then be delivered to the Polish-Ukrainian border to reach those who need them the most. The collection will be held in the Main Building until Friday, March 11. More information in the article.

[UA]

Речі, зібрані нашою громадою у центральнму пункті збору в Головному корпусі Варшавської політехніки, відправлені до Польського Червоного Хреста. Звідти вони направляться на польсько-український кордон до людей, які їх найбільше потребують. Ми ще збираємо пожертви. Збір у Головному корпусі триватиме до п’ятниці, 11 березня.

4 March / 4 березня

[EN]

WUT Foreign Language Centre offers free assistance from certified translators in translating documents into English and German. FLC can also assist in creating and translating other documents (e.g., resumes) for family members of our Ukrainian students and employees. More information: sjo@pw.edu.pl.

[UA]

Центр іноземних мов пропонує безкоштовну допомогу присяжних перекладачів у перекладі документів на англійську та німецьку мови. Центр іноземних мов також може допомогти у створенні та перекладі інших документів (наприклад, CV) для членів сімей наших студентів та співробітників з України. Люди, які потребують перекладу, можуть надсилати повідомлення на е-адресу: sjo@pw.edu.pl.

3 March/ 3 березня

[EN]

Support for Ukrainian citizens offered by the academic community and professional organisation

Support for Ukrainian scientists:

 • The Polish Young Academy of the Polish Academy of Sciences offers Ukrainian scientists help in finding accommodation and jobs. More information on the AMU PAN website.
 • European Plant Science Organisation (EPSO), an academic organisation representing now 70 institutional members, bringing together over 200 research institutes, faculties and universities from 31 countries in Europe and beyond it, offers support for Ukrainian scientists. Details can be found on the EPSO website.

Institutions offering free legal support for Ukrainian citizens:

 • The District Chamber of Legal Advisers (OIR) in Warsaw, supporting the KRRP Centre for Coordination of Legal Advice, offers pro bono legal help for those in need from Ukraine who are in the territory of Poland. Contact at the address komisja.zagraniczna@oirpwarszawa.pl.
 • The Warsaw Bar Association invites everyone who needs legal advice in connection with the war in Ukraine. The action will last until 31 May 2022 and may be extended; it is based on volunteering work of lawyers. Contact at the address: ukraina@ora-warszawa.com.pl.

[UA]

Заходи підтримки для громадян України, що здійснюються академічною спільнотою та професійними організаціями

Підтримка українських науковців:

 • Академія Молодих вчених Польської академії наук пропонує допомогу українським науковцям у пошуку квартири та роботи. Більше інформації на сайті AMU PAN.
 • Європейська організація рослинництва (EPSO), академічна організація, яка наразі представляє 70 інституційних членів, об'єднує понад 200 науково-дослідних інститутів, факультетів та університетів з 31 країни Європи та за її межами, пропонує підтримку українським вченим. Деталі можна знайти на сайті EPSO.

Установи, які надають безкоштовні юридичні консультації громадянам України:

 • Окружна палата юридичних радників у Варшаві, підтримуючи Центр координації правової допомоги KRRP, організовує безплатну юридичну допомогу потребуючим з України, які проживають у Польщі. Звертайтеся за адресою: komisja.zagraniczna@oirpwarszawa.pl. Більше інформації на сайті ORA w Warszawie.
 • Окружна рада адвокатів у Варшаві запрошує зв'язатися з усіма особами, які потребують правової допомоги у зв'язку з війною в Україні. Акція триватиме до 31 травня 2022 року з можливістю продовження та функціонує на базі волонтерської діяльності юристів. Звертайтеся за адресою: ukraina@ora-warszawa.com.pl. Більше інформації на сайті ORA у Варшаві.

2 March / 2 березня

[EN]

Resolution of the Senate of the Warsaw University of Technology regarding the aggression of the Russian Federation against Ukraine. The full text of the statement is available in the article "Stand by Ukraine".

[UA]

Позиція Сенату Варшавської політехніки проти агресії Російської Федерації в Україні. Повний текст повідомлення доступний у статті "На боці України".

***

[EN]

A collection of donations initiated by student organizations and employees of the Warsaw University of Technology is underway until March 7. On Tuesday, 8 March, the donated supplies are to be transported directly to the border crossing point, where they will be handed over to the Territorial Defence Forces of Ukraine. 

As in the case of the central collection, the following are being collected: long-term storage food, cosmetics and chemicals, medical dressing materials, especially for burns and injuries, painkillers and sedatives, new blankets and sleeping bags, batteries, disposable cutlery. 

Donation drop off points: 

 • Faculty of Transport of the Warsaw University of Technology, 
 • Faculty of Architecture of the Warsaw University of Technology, 
 • Dormitories: Akademik, Babylon, Bratniak – Muszelka, Mikrus, Pineska – Tulipan, Riviera, Tatrzańska, Ustronie, Żaczek. 

The Faculty of Transport coordinates the collection.

[UA]

Збір речей, ініційований студентськими організаціями та співробітниками Варшавської політехніки, триває до 7 березня. У вівторок, 8 березня, планується доставити речі безпосередньо до прикордонного переходу, де вони будуть передані Військам територіальної оборони України.

Як і у випадку з центральним збором, збирається наступне: харчові продукти тривалого використання, предмети гігієни та побутова хімія, перев'язувальні засоби, особливо препарати для обробки опіків і ран, знеболюючі та заспокійливі засоби, нові ковдри та спальні мішки, батарейки, одноразові столові прилади.

Місця зустрічі:

 • факультет транспорту Варшавської політехніки,
 • Факультет архітектури Варшавської політехніки,
 • Гуртожитки: Гуртожиток, Akademik, Babilon, Bratniak – Muszelka, Mikrus, Pineska – Tulipan, Riviera, Tatrzańska, Ustronie, Żaczek.

Координатор збору – Факультет транспорту.

1 March / 1 березня

[EN]

In the Main Building of the Warsaw University of Technology there is a central collection point, where we collect long-term storage food, cosmetics and chemicals, bandages, new blankets and sleeping bags. The items will be handed over to the Masovian branch of the Polish Red Cross, and from there they will be delivered to the needy ones. More information in the article.

[UA]

Cтартує центральний пункт збору допомоги у Головному корпусі Варшавської політехніки, де ми збираємо довготривалі продукти харчування, засоби гігієни та побутову хімію, перев’язувальний матеріал, нові ковдри та спальні мішки. Ми передамо речі Мазовецькому відділенню Польського Червоного Хреста, а звідти вони будуть надіслані до потерпілих.

***

[EN]

Warsaw University of Technology is raising money which will be transferred to the National Bank of Ukraine (NBU) through Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). The NBU will use the funds to allocate them to the necessary activities.

Link do the raising money: https://zbieram.pl/9xkf344.

[UA]

Ми організовуємо збір коштів для перерахування до Національного банку України через Bank Gospodarstwa Krajowego. Зібрані кошти будуть спрямовані на виконання найневідкладніших і найважливіших завдань.

Сайт зі збору коштів: https://zbieram.pl/9xkf344.

28 February / 28 лютого

[EN]

The Warsaw University of Technology Rector has decided to provide refugees from Ukraine the Training and Recreation Centre in Grybów. In the Centre circa 100 people can be accommodated.

[UA]

Ректор Варшавської політехніки вирішив передати Навчально-відпочинковий осередок у Грибові для потреб людей, які тікають з України. У Центрі можуть знайти притулок близько 100 осіб.

***

[EN]

The Rector of the Warsaw University of Technology has set up a crisis management team whose purpose is to plan and manage the implementation of coordinated and systemic aid activities of the University for the Ukrainian nation and members of our academic community from Ukraine. More information in the article.

[UA]

Ректор Варшавської політехніки призначив кризову групу, метою якої є планування та контроль за реалізацією скоординованої та системної допомоги Університету українському народу та членам нашої академічної спільноти з України.

***

[EN]

The Student Research Association of Environmental Engineering from the WUT Branch in Płock has joined the collection of essential items for the citizens of Zhytomyr, Płock’s partner town.

The collection covers food with long expiry date, hygiene products and cleaning supplies, professional ham radios for communication, bandages and dry food and cans for animals. The items may be left in the Main Building of the WUT Branch in Płock in room 140 or in special containers on WUT premises.

The collected items will be delivered to the Płock City Hall.

[UA]

Науковий гурток інженерії довкілля з філії Варшавської політехніки у Плоцьку долучився до збору необхідних продуктів для жителів міста-партнера Плоцька Житомир.

Збираємо продукти харчування з тривалим терміном зберігання, засоби гігієни та побутову хімію, професійне радіообладнання для зв’язку, перев’язувальний матеріал, а також сухі корми та консерви для тварин. Речі можна залишити в головному корпусі філії Варшавської політехніки у Плоцьку в кімнаті 140 або в спеціальних кошиках у Варшавській політехніці.

Зібрані речі будуть доставлені до Ратуші Плоцька.

25 February / 25 лютого

[EN]

We have opened a consultation point for WUT students, doctoral students and employees from Ukraine. It is open from Monday to Friday, 8-16, and offers support and aid.

Contact details:
Centre for International Cooperation of the Warsaw University of Technology
Main Building, Plac Politechniki 1, room 233 (2nd floor)
Phone: +48 22 234 60 39
e-mail: solidarni@pw.edu.pl 

[UA]

ми створили консультаційний пункт для студентів, докторантів та співробітників Варшавської політехніки з України, де вони можуть отримати нашу підтримку та допомогу. Пункт працює з понеділка до п’ятниці з 8:00 до 18:00.

Контактні дані:
Центрі міжнародного співробітництва Варшавської політехніки
Головний корпус, пл. Політехніки 1, каб. 233 (II поверх)
tel. +48 22 234 60 39
e-mail: solidarni@pw.edu.pl 

***

[EN]

Specialists from thh Academic Psychological Centre functioning with the Maria Grzegorzewska University offer Ukrainian students free online psychological support. Consultations are possible in Polish, Ukrainian and Russian.

Registration at: pomoc-ukrainie@aps.edu.pl.

[UA]

Фахівці Академічної психологічної клініки, що діє при Академії спеціальної освіти ім. Марії Гжегожевської пропонує безкоштовну онлайн-психологічну допомогу українським студентам. Можлива консультація польською, українською та російською мовами.

Реєстрація: pomoc-ukrainie@aps.edu.pl

24 February / 24 лютого

[EN]

The official statement of our University, in which we read, inter alia, The academic community of the Warsaw University of Technology stands in full solidarity with the Ukrainian nation at this harrowing moment for our neighbor. Nothing can justify the military aggression that Russia has carried out against Ukraine. The full text of the statement is available in the article "In solidarity with Ukraine".

[UA]

Офіційна позиція Варшавської політехніки, де йдеться про Академічна спільнота Варшавської політехніки повністю солідарна з українським народом у цей важкий для нашого сусіда момент. Ніщо не виправдовує військову агресію, яку Росія здійснила проти України. Повний текст повідомлення доступний у статті "Солідарні з Україною".