Home » News »

In solidarity with Ukraine / Солідарні з Україною

Photo of the Main Building of the WUT with a filter in the colors of the Ukrainian flag

The Warsaw University of Technology shows solidarity with Ukraine

The official statement of WUT. / Офіційна позиція Варшавської політехніки.

[EN]

The academic community of the Warsaw University of Technology stands in full solidarity with the Ukrainian nation at this harrowing moment for our neighbor. Nothing can justify the military aggression that Russia has carried out against Ukraine. In Europe so terribly affected by the drama of World War II, resulting in millions of victims, the behavior of the Russian authorities raises legitimate concerns about the future of the entire continent.  

We all want to live in peace, and the only way to resolve conflicts should be a dialogue - this is a position that the authorities of the Warsaw University of Technology, its employees, and students including doctoral students want to express firmly and unequivocally. We sincerely hope that hostilities will be stopped as soon as possible, replaced by talks with respect for the borders of countries recognized by the international community.

We are fully aware that this is a critical moment for all of us. That is why the Warsaw University of Technology provides psychological help to those members of our academic community whose current events cause fear and anxiety. We are also considering introducing tools that can help students, PhD students and employees of our University coming from Ukraine. If necessary, they will be launched so that the students and employees can continue their studies and work at the Warsaw University of Technology. 

Please follow the information in a special tab WUT in Solidarity with Ukraine.

[UA]

Академічна спільнота Варшавської політехніки повністю солідарна з українським народом у цей важкий для нашого сусіда момент. Ніщо не виправдовує військову агресію, яку Росія здійснила проти України. У Європі, яка настільки постраждала від драматичних подій Другої світової війни, яка призвела до мільйонів жертв, поведінка російської влади викликає законні занепокоєння щодо майбутнього цілого континенту.

Ми всі хочемо жити в мирі, і єдиним способом вирішення конфліктів має бути діалог – таку позицію хочуть твердо і однозначно висловити влада Варшавської політехніки, її співробітники, студенти та докторанти. Сподіваємося, що військові дії будуть якнайшвидше припинені, замінені переговорами та повагою до кордонів країн, визнаних міжнародною спільнотою.

Ми розуміємо, що це важкий час для всіх нас. Тому Варшавська політехніка надає психологічну допомогу тим членам нашої академічної спільноти, у яких поточні події викликають страх і тривогу. Ми також розглядаємо можливість впровадження інструментів, які можуть допомогти студентам, аспірантам та співробітникам нашого університету, які приїжджають з України. У разі потреби ці інструменти будуть використані так, щоб українці могли продовжити своє навчання та працю у Варшавській політехніці.

Будь ласка, слідкуйте за інформацією у спеціальному розділі PW на знак солідарності з Україною.