Zespół ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi

Zespół zajmuje się opiniowaniem zgodności projektów badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi oraz wykorzystujących dane osobowe przez pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej z zasadami etyki.

Skład zespołu na kadencję 2020–2024:

  • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal – przewodniczący
  • prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara – zastępca przewodniczącego,
  • dr hab. inż. Agnieszka Malesińska – sekretarz,
  • prof. dr hab. Marek Maciejczak,
  • dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. uczelni,
  • dr hab. Jolanta Żak, prof. uczelni,
  • dr inż. Daniel Dębski.

Regulamin zespołu

Kontakt: Arkadiusz.Moskal@pw.edu.pl