Współpraca biznesowa

Wynajem powierzchni

Jeśli chcesz wykorzystać któryś z budynków Politechniki w swoim projekcie, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za administrowanie tym obiektem i omów z nią warunki współpracy.

W przypadku Gmachu Głównego, skontaktuj się z Działem Administracyjno-Gospodarczym: (22) 234 6251 lub (22) 234 5005.

Jeśli jesteś zainteresowany przestrzenią na Wydziale, kontakty znajdziesz na wydziałowych stronach www. Tu znajdziesz listę wszystkich Wydziałów.

Oferta technologiczna

Na Politechnice powstają rozwiązania, które mogą znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki i pomóc ludziom. To odpowiedź naukowców na oczekiwania i potrzeby przemysłu i społeczeństwa. Takie projekty opisujemy na naszej stronie, dlatego zapraszamy do obserwowania Aktualności. Źródłem ciekawych i użytecznych informacji o naszym potencjale badawczo-technologicznym są opracowania z cyklu Badania - Innowacje - Technologie. Zachęcamy do lektury!

 

Przykłady technologii opracowanych przez naszych naukowców prezentujemy w specjalnych materiałach:

System UAV Baltic Nord (pdf, 431,34 kB)
Mikrosilnik rakietowy (pdf, 440,99 kB)
Radar XY-DemoRad (pdf, 430,51 kB)

 
O rozwiązania zapytaliśmy ich twórców. Zachęcamy do oglądania filmów, w których opowiadają o pracy nad technologiami, ich możliwościach i zastosowaniach.

 

Publikacje, patenty, spółki spin-off

W 2020 roku nasi badacze przygotowali kilka tysięcy publikacji naukowych. Do Urzędu Patentowego RP zgłosiliśmy 58 projektów wynalazczych z Politechniki i uzyskaliśmy w Polsce 53 prawa wyłączne. Więcej informacji. Utworzyliśmy też dwie spółki spin-off. Obecnie Politechnika ma udział w 25 takich spółkach. Dowiedz się więcej