Płock

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

ul. Łukasiewicza 17
09-400 Płock

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

ul. Łukasiewicza 17
09-400 Płock