Znak Politechniki Warszawskiej

Wymiana międzyuczelniana z Uniwersytetem Hokkaido

Politechnika Warszawska podpisała porozumienie, które pozwoli nawiązać współpracę między studentami naszej Uczelni a społecznością akademicką Uniwersytetu Hokkaido w Japonii. Stosowne dokumenty zostały podpisane dnia 11 sierpnia 2014 r.

Umowę o wymianie międzyuczelnianej oraz porozumienie dotyczące wymiany studenckiej podpisali: prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej oraz prof. Keizo Yamaguchi, Rektor Hokkaido University. W spotkaniu brała udział również prof. Irmina Herburt, Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych (z wydziału koordynującego współpracę) oraz pani Marta Szajnowska-Ksit, Zastępca Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Prof. Keizo Yamaguchi - wybitny matematyk i specjalista w zakresie geometrii różniczkowej, przyjechał na zaproszenie prof. Stanisława Janeczko z Centrum Studiów Zaawansowanych jako profesor wizytujący. Spotkanie z nim stało się znakomitą okazją do sformalizowania współpracy pomiędzy uczelniami.