Znak Politechniki Warszawskiej

Wizyta delegacji z Brazylii

W dniu 23 września 2014 r. Politechnika Warszawska gościła brazylijską delegację z Universidade Federal de Uberlandia.  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz obu Uczelni.

Uniwersytet z Brazylii (UFU) reprezentowali: prof. Elmiro Santos Resende, Rektor, prof. Marcelo Emílio Beletti, Graduate and Research Dean oraz prof. Raquel Santini Leandro Rade, International Relations Office Director. Ze strony władz Politechniki Warszawskiej w spotkaniu wzięli udział: prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki oraz prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów.

Podsumowaniem nawiązanej współpracy stało się podpisanie umowy dotyczącej wymiany studenckiej. Podczas pobytu w Polsce przedstawiciele Universidade Federal de Uberlandia odwiedzili również dwa Wydziały naszej Uczelni: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydział Inżynierii Produkcji. Podczas spotkań na Wydziałach przeprowadzili rozmowy z Dziekanami: prof. Krzysztofem Zarembą (WEiTI), prof. Andrzejem Kolasą (WIP). Wizytę koordynowało Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.