Znak Politechniki Warszawskiej

Wizyta chińskiego Vice-Ministra Nauki i Technologii w PW

11 czerwca 2015 roku Wiceminister Nauki i Technologii z Chin oraz towarzysząca mu delegacja złożył wizytę w Politechnice Warszawskiej.

Wśród gości znaleźli się:

  • Mr. LI Meng, Vice Minister, Ministry of Science and Technology
  • Mr. XU Jing, Director General Department of Innovation and Development, Ministry of Science and Technology
  • Mr. ZHANG Jian, Counsellor, Department of International Cooperation, Ministry of Science and Technology
  • Mr. ZHOU Yu, Division Director of Euro-Asia Department of International Cooperation, Ministry of Science and Technology
  • Mr. HE Han, Deputy Division Director Executive Office, Ministry of Science and Technology
  • Ms. SUN Xueping, Program Official of Division of Euro-Asia Department of International Cooperation, Ministry of Science and Technology

Politechnika Warszawska reprezentowana była przez:

  • prof. Rajmunda Bacewicza, Prorektora ds. Nauki
  • prof. Teresę Zielińską, Prodziekana ds. Ogólnych Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
  • pana Łukasza Wojdygę, Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej
  • panią Martę Szajnowską-Ksit, Zastępcę Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Celem wizyty było omówienie możliwości współpracy naukowo-badawczej pomiędzy uczelniami z Polski i z Chin. Gości w imieniu PW powitał Prorektor ds. Nauki prof. Rajmund Bacewicz.

 Po prezentacji  Politechniki Warszawskiej uczestnicy spotkania przystąpili do rozmów dotyczących obecnej i przyszłej współpracy naukowo-badawczej. Należy zauważyć, że nasza Uczelnia jest bardzo aktywna na tym polu. Jednym z przykładów wspólnych działań są badania prowadzone przez prof. Antoniego Szumanowskiego z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych z pracownikami naukowymi Beijing Institute of Technology.

Obie strony zgodnie zauważyły, że istotną przeszkodą we współpracy jest brak możliwości finansowania badań. Wielce pomocne byłoby umieszczenie Politechniki Warszawskiej na liście China Scholarship Council – organizacji, która przyznaje stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów.

 

Informacja Centrum Współpracy Międzynarodowej PW