Znak Politechniki Warszawskiej

Thales chce współpracować z PW

18 listopada 2014 r. w Gmachu Głównym PW odbyło się seminarium dedykowane współpracy naukowo-przemysłowej w obszarze obronności pomiędzy firmą Thales a wiodącymi polskimi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi.

W wydarzeniu wzięli udział z polskiej strony przedstawiciele uczelni i firm obecnych  na seminarium, tj.: Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, firm PITRADWAR, PCO. THALES reprezentował Paweł Piotrowski, Dyrektor Generalny oraz delegaci firmy. Spotkanie otworzył prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Spotkanie poprowadził prof. Robert Głębocki, Dyrektor Uczelnianego Centrum Badawczego  Obronności i Bezpieczeństwa Politechniki Warszawskiej. W rozmowie z dziennikarzami  podkreślił, iż seminarium miało m.in. na celu określenie dziedzin współpracy z firmą THALES ze szczególnym wskazaniem na osiągnięcia naukowe i rozwiązania tworzone w naszej Uczelni wraz z krajowym przemysłem obronnym

Seminarium obejmowało następującą tematykę: Air Defense Systems, Space, Autonomous Air Vehicles and Robotics. Profesor Robert Głębocki zauważył, że we wszystkich tych dziedzinach Politechnika ma duże osiągnięcia, którymi zainteresowane są międzynarodowe koncerny.  

Różnorodność podejścia merytorycznego stwarza tym samym ogromny potencjał, możliwy do zagospodarowania nie tylko przez krajowe zakłady, ale również światowych gigantów. Wynikiem seminariów jest powołanie wspólnych grup roboczych mających przygotować partnerskie projekty realizowane przez THALES, polską naukę i przemysł we wcześniej wspomnianych dziedzinach. Uczestnictwo w tego typu seminariach umożliwia zatem nie tylko nakreślenie koncepcji dalszej współpracy pomiędzy podmiotami biorącymi w nich udział, ale przede wszystkim rysuje szansę rozwoju wzajemnych kontaktów.

Przyglądając się naukowemu partnerstwu  na gruncie  lokalnym, prof. Głębocki zwrócił uwagę na ważną rolę informacji w obrębie samej Politechniki Warszawskiej, gdzie wiele zespołów pracuje nad podobnymi zagadnieniami, które przy optymalnym wykorzystaniu rozproszonego potencjału naukowego mogłyby stać się nowoczesnymi inkubatorami innowacji dla przemysłu.