Znak Politechniki Warszawskiej

SRI International w Politechnice Warszawskiej

W dniach 14-19 września 2014 r. na zaproszenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przebywała w Polsce delegacja SRI International. W ramach wizyty przedstawiciele Instytutu odwiedzili Politechnikę Warszawską.

SRI International jest jednym z najbardziej znanych na świecie ośrodków naukowych. Został założony w 1946 r. na Uniwersytecie Stanforda jako Stanford Research Institute. W 1977 r. stał się niezależną organizacją typu non-profit, oddzielając się od Uniwersytetu. Instytut prowadzi badania zarówno w dobrze znanych obszarach nauki i techniki, jak i podejmuje zagadnienia spoza głównego nurtu. Cechą wyróżniającą prowadzone przez SRI projekty jest ich interdyscyplinarność. W ciągu pół wieku istnienia Instytut uzyskał ok. 10 tys. patentów.

Przeprowadzone dnia 18 września rozmowy w Politechnice Warszawskiej dotyczyły projektu BIO-IMPLANT realizowanego na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW przy udziale Centrum Onkologii, Politechniki Wrocławskiej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Spotkanie odbyło się w obecności prof. Rajmunda Bacewicza, prorektora ds. Nauki PW oraz Pana Steva Ciesinskiego, Wiceprezezesa SRI International.