Znak Politechniki Warszawskiej

Polsko-norweski program badawczy

Fot. Biuro Rektora PW

Dnia 16 grudnia 2014 roku miało miejsce spotkanie przedstawicieli Politechniki Warszawskiej z ośmiosobową norweską delegacją rządową z Ministerstwa Edukacji i Badań, której przewodniczył podsekretarz stanu w tym Ministerstwie Espen Aasen.

W związku z wizytą norweskiej delegacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)  poproszono Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o przygotowanie krótkiej wizyty w jednej z jednostek realizującej projekt finansowany ze środków Polsko-Norweskiego Programu Badawczego. Projekt Care support for elderly and disabled people by radar sensor technologyRADCARE (http://www.radcare.pl/), realizowany w Instytucie Radioelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW we współpracy z Bergen University College, został zarekomendowany do prezentacji przez NCBR i zaaprobowany przez stronę norweską.

Na spotkaniu Politechnikę Warszawską reprezentowali: prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki, prof. Wiesław Winiecki, kierownik projektu RADCARE (Instytut Radioelektroniki PW), prof. Yevhen Yashchyshyn, kierownik zadania nr 1 w tym projekcie (Instytut Radioelektroniki PW), prof. Roman Z. Morawski, kierownik zadania nr 2 (Instytut Radioelektroniki PW). Na wstępie prof. Rajmund Bacewicz przedstawił informacje o współpracy międzynarodowej i strategicznych kierunkach badań prowadzonych na Politechnice Warszawskiej, a następnie wykonawcy projektu RADCARE omówili postęp prac badawczych oraz specyfikę tego projektu, nakreślając jednocześnie plany jego rozwoju i perspektywy wdrażania.  

O projekcie RADCARE

Projekt dotyczy podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i komfortu życia starszych ludzi w ich własnych domach lub domach opieki.

Partner norweski - Bergen University College - specjalizuje się w zakresie opieki nad osobami starszymi i wprowadzania nowych technologii do praktyki opieki zdrowotnej i pielęgniarstwa. Partner polski - Politechnika Warszawska - zapewnia komplementarne kompetencje w zakresie zaawansowanych technik elektronicznych i informacyjnych. Bergen University Collegedefiniuje nowe potrzeby w zakresie usług opiekuńczych dla osób starszych, podczas gdy Politechnika Warszawska zapewnia innowacyjne rozwiązania oparte na nowoczesnych technologiach elektronicznych i informacyjnych.

Współpraca między partnerami może znacznie poprawić jakość opieki zdrowotnej i pielęgniarstwa w obu krajach, bowiem w ramach projektu rozwijane są inteligentne metody i techniki nieinwazyjnego monitorowania funkcji życiowych osób starszych. Projekt koncentruje się na opracowaniu systemu wykorzystującego w tym celu czujniki radarowe i zaawansowane algorytmy cyfrowego przetwarzania danych pomiarowych. Wyniki badań będą przydatne również w innych dziedzinach, np. w praktyce monitoringu osób niepełnosprawnych, czy w nieinwazyjnej diagnostyce funkcji organizmu wszystkich pacjentów.

Fot. Biuro Rektora PW