Znak Politechniki Warszawskiej

PW - DIT odnowienie porozumienia o współpracy

8 lipca 2014 roku w Dublin Institute of Technology Profesor Jan Szmidt, Rektor PW wraz z Profesorem Brianem Nortonem, Rektorem DIT podpisali Memorandum of Understanding.

W ramach odnowionej współpracy obie Uczelnie zgodziły się dalej rozwijać działania w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, na zasadzie równości i wzajemności, ze szczególnym naciskiem na wymianę studentów, nauczycieli akademickich, naukowców i pracowników administracyjnych. Porozumienie obejmie również m.in. kształcenie w programie Erasmus + i prowadzenie wspólnych projektów badawczych w ramach projektu Horyzont 2020.

Memory of Understanding jest przedłużeniem współpracy między PW a DIT rozpoczętej 7 lat temu.

Źródło: BPW