Znak Politechniki Warszawskiej

NANORA i PW rozmawiają o nanotechnologii

18 listopada 2014 r. w Politechnice Warszawskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli naszej Uczelni z delegacją konsorcjum NANORA (Nano Regions Alliance). Wymianie poglądów towarzyszyły prezentacje PW, CEZAMAT-u oraz GSI.

Konsorcjum NANORA skupia podmioty publiczne, stowarzyszenia, klastry i jednostki naukowo-badawcze m.in. GSI (Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH/ Instytut Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt) z krajów Europy północno-zachodniej (Niemcy, Belgia, Francja, Wielka Brytania i Holandia). Delegacja konsorcjum przybyła do Polski w ramach misji gospodarczej przedsiębiorstw z branży nanotechnologii, zainteresowanych nawiązaniem współpracy z polskimi partnerami.

Prezentację Politechniki Warszawskiej przedstawił gościom prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki, podczas gdy możliwości Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii zostały omówione przez prof. Romualda Becka, Wiceprezesa ds. Naukowych CEZAMAT.

Politechnikę Warszawską na spotkaniu reprezentowali również:

  • prof. Małgorzata Lewandowska – Prodziekan ds. Nauki, Wydział Inżynierii Materiałowej,
  • prof. Małgorzata Jakubowska – Wydział Mechatroniki,
  • prof. Artur Dybko – Wydział Chemiczny,
  • dr inż. Paulina Wiecińska – Wydział Chemiczny,
  • dr inż. Mariusz Zdrojek – Wydział Fizyki,
  • mgr inż. Krzysztof Wieczorek, Pełnomocnik Rektora ds. Inżynierii Finansowania Projektów.
  • Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, a także zapoczątkowania szerszej współpracy naukowo-badawczej.

Następnie uczestnicy spotkania udali się z wizytą do laboratoriów Wydziału Chemicznego PW.