Znak Politechniki Warszawskiej

Delegacja z Hong Kong University of Science and Technology w PW

12 maja 2015 roku Prof. Tony F Chan, Prezydent Hong Kong University of Science and Technology, wraz z towarzyszącą mu delegacją, złożył wizytę w Politechnice Warszawskiej. Hong Kong University of Science and Technology jest wiodącym uniwersytetem, zarówno w Hong Kongu, jak i w całej Azji. Wg rankingu QS 2013 była to najlepsza azjatycka uczelnia wyższa.

Wśród gości z HKUST znaleźli się:

  • Dr. Eden Y Woon, Vice-President for Institutional Advancement,
  • Prof. Charles Ng, Associate Vice-President for Research and Graduate Studies & Chair Professor of Civil and Environmental Engineering,
  • Prof. Yang Wang, Head & Chair Professor of Mathematics, School of Science,
  • Prof. Chi Ying Tsui, Associate Dean, School of Engineering,
  • Prof. Cameron Campbell, Associate Dean, School of Humanities & Social Science,
  • Ms. Yvonne Lee, Head, International Affairs and Marketing,
  • Ms. Michelle Mak, Manager, International Affairs and Marketing.

Wizyta rozpoczęła się spotkaniem z Prof. Janem Szmidtem, Rektorem PW, Prof. Rajmundem Bacewiczem, Prorektorem ds. Nauki, z Dziekanami i Prodziekanami Wydziałów analogicznych do Wydziałów, które reprezentowali goście oraz z Panią Martą Szajnowską-Ksit, Zastępcą Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej. W spotkaniu wziął udział również przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pan Marek Korowajczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej.

Na spotkaniu dyskutowano nad możliwymi obszarami współpracy, w szczególności dotyczącej wymiany studentów i kadry naukowej. Przewiduje się, że współpraca zostanie w najbliższym czasie sformalizowana.

Następnie odbyło się seminarium otwarte dla studentów i wszystkich pracowników PW, podczas którego Prof. Tony F Chan wygłosił wykład pt. “HKUST, Rising China and Global Impact”.

Zdjęcia i tekst - CWM PW