Znak Politechniki Warszawskiej

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zajęcia „Uniwersytetu Trzeciego Wieku” na Politechnice Warszawskiej są przeznaczone dla osób, które już zakończyły okres aktywności zawodowej, chcących jednak poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności.
 
Sekretariat UTW jest czynny we wtorki i czwartki od godziny 13:00 do 15:30
pok. 220 w Gmachu Głównym PW, Plac Politechniki 1
telefon: +48 22 234 6146
e-mail: utw@pw.edu.pl
 
Więcej informacji na stronie www.utw.pw.edu.pl