Znak Politechniki Warszawskiej

Wydział Inżynierii Materiałowej laureatem konkursu „Siła promocji – siła projektu”

fot. mrr.gov.pl

Wydział zajął pierwsze miejsce w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego za promocję projektu „BIOIMPLANT – Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych”.

Celem konkursu było wyłonienie najlepiej promowanych przedsięwzięć finansowanych z  Programu Innowacyjna Gospodarka oraz popularyzacja wiedzy nt. znaczenia działań informacyjno-promocyjnych i ich wpływu na powodzenie całego projektu.
 
Informacje o projekcie:
Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowatorskich produktów inżynierii tkankowej (bioimplantów) wspomagających regenerację i odtworzenie rozległych ubytków tkanek kostnych, które powstają w wyniku usuwania nowotworu. Efektem ma być opracowanie gotowej do wdrożenia w praktyce klinicznej metody leczenia onkologicznych ubytków kostnych w okolicy twarzoczaszki człowieka z zastosowaniem innowacyjnego, przygotowanego „na miarę” dla pacjenta produktu inżynierii tkankowej oraz komputerowych systemów wspomagania operacji.
 
http://www.mrr.gov.pl