Znak Politechniki Warszawskiej

Trzecie miejsce wśród polskich uczelni

Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w Rankingu Szkół Wyższych opublikowanym przez magazyn edukacyjny "Perspektywy".

Rektor PW, Rektor Elekt, Dziekani, Prodziekani i przestawiciele Wydziałów PW wyróżnionych w Rankingu

fot. BPI

To czwarty raz z rzędu, gdy PW plasuje się na podium tego zestawienia. Równocześnie po raz 15. z rzędu jesteśmy w nim najlepszą techniczną uczelnią.

W tym roku najlepszą polską uczelnią został Uniwersytet Jagielloński, tuż za nim sklasyfikowano Uniwersytet Warszawski.

Zobacz zdjęcia z Gali Rankingu>>>

Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce w kryterium Absolwent na rynku pracy.

Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest Politechnika Warszawska, uwzględnia 28 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Innowacyjność, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie.

Dodatkowo aż 17 kierunków studiów prowadzonych na naszej Uczelni zajęło pierwsze miejsce w Rankingu Studiów Inżynierskich opublikowanym przez "Perspektywy". W zestawieniu uwzględniono 22 najpopularniejsze kierunki studiów technicznych.

aktualizacja: 9 września 

Po ponownej weryfikacji danych okazało się, że 19 kierunków studiów prowadzonych na Politechnice Warszawskiej zajęło pierwsze miejsce w rankingu przygotowywanym przez magazyn „Perspektywy”. Do liderów zestawienia dołączyły budownictwo oraz geodezja i kartografia. Więcej informacji